Korkein oikeus ei muut­ta­nut Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­ri­kos­ten tuo­mioi­ta – Pekka Perän eh­dol­li­nen van­keus­ran­gais­tus pysyi voi­mas­sa

Korkein oikeus on pitänyt voimassa Rovaniemen hovioikeuden antamat tuomiot Talvivaaran ympäristörikosasiassa.

Pekka Perän ympäristörikostuomio ei muuttunut KKO:ssa.
-
Kuva: Jarmo Kontiainen

Korkein oikeus on pitänyt voimassa Rovaniemen hovioikeuden antamat tuomiot Talvivaaran ympäristörikosasiassa. KKO päätyi ratkaisuun äänin 3–2.

Talvivaara Sotkamo Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Pekka Perä tuomittiin törkeästä ympäristön turmelemisesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lue myös: "Kaivostyöpaikoista maksetaan kova hinta, jos luonto tuhoutuu" – lue Kalevan juttu vuodelta 2006, kun Talvivaaran kaivosta oltiin vasta rakentamassa

Yhtiön tuotantojohtajana toiminut Lassi Lammassaari taas tuomittiin ympäristön turmelemisesta käräjäoikeudessa 60 päiväsakkoon ja tuomio piti myös hovioikeudessa.

KKO myönsi Perälle ja Lammasvaaralle rajoitetun valitusluvan ympäristön turmelemista koskevan rangaistussäännön tulkinnasta. Valituslupa annettiin viime marraskuussa. Vastaajien valituslupahakemukset hylättiin muilta osin. Perälle oli myönnetty valituslupa myös hovioikeuden menettelyä koskevasta kysymyksestä. Hovioikeuden ratkaisun lopputulosta ei tältäkään osin muutettu.

Asiassa oli kyse siitä, että Talvivaaran kaivostoiminnan käynnistymisen jälkeen kaivoksen jätevedestä havaittiin haitallisen korkeita määriä natriumia, sulfaattia ja mangaania. Kyseisten aineiden päästöt olivat jopa satakertaisia yhtiön ympäristölupahakemuksessa ilmoittamiin tietoihin nähden.

Pekka Perän ympäristörikostuomio ei muuttunut KKO:ssa.
Pekka Perän ympäristörikostuomio ei muuttunut KKO:ssa.
Kuva: Joel Maisalmi

KKO pui käsittelyssään sitä, täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö tilanteessa, jossa kaivoksen jätevesipäästöissä oli ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti enemmän, mitä kaivoksen ympäristölupahakemuksessa arvioitiin, kun ympäristöluvassa ei kuitenkaan asetettu kyseisille aineille tarkkoja päästörajoja.

Korkein oikeus katsoi, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupahakemuksen kertoelmaosaan kirjatut tiedot päästöistä olivat osa ympäristölupaa ja näin osa ympäristön turmelemisikoksessa tarkoitettuja lupaehtoja.

KKO:n mukaan kyseiset useita kymmeniä kertoja lupahakemuksessa ilmoitettua suuremmat päästöt eivät olleen viranomaisen lupaharkinnan kohteena, joten ympäristöön päästettiin haitallisia aineita myös ilman lupaa. Näin ollen KKO katsoi, että Perä ja Lammassaari päästivät ainetta ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti että ilman laissa edellytettyä lupaa.