Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ko­mis­sio jatkoi taas val­tion­tuen ko­ro­na­jous­to­ja, nyt vuoden lopusta ensi ke­sä­kuu­hun – yhdelle yri­tyk­sel­le mak­set­ta­vaa enim­mäis­tu­kea ei muu­tet­tu

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tilapäisillä säännöillä on ollut suuri merkitys koronakriisin talousvaikutusten hoidossa.

Ursula von der Leyenin johtama Euroopan komissio päätti jatkaa valtiontukisääntöjen koronajoustoja.
Ursula von der Leyenin johtama Euroopan komissio päätti jatkaa valtiontukisääntöjen koronajoustoja.
Kuva: STEPHANIE LECOCQ / POOL

EU-jäsenmaat saivat jatkoaikaa yritysten valtiontukea koskeville koronajoustoille. Euroopan komissio antoi tiedonannon asiasta tiistaina.

Kyse on keväällä hyväksytyistä tilapäisistä, kevennetyistä valtiontukisäännöistä. Joustojen avulla jäsenmaat voivat tukea monipuolisemmin yrityksiä koronapandemian aiheuttamissa talousvaikeuksissa.

Sääntöjä on kevään jälkeen muutettu jo kolme kertaa aiemmin. Uuden päätöksen mukaan kevennetyt säännöt ovat voimassa ensi kesäkuun loppuun.

Sääntöihin tuli myös sisällöllisiä muutoksia.

Uusien muutosten jälkeen valtiontukea voidaan myöntää yrityksille, joiden liikevaihto on supistunut koronapandemian vuoksi merkittävästi vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Yhtä yritystä koskevan tuen enimmäisrajaa ei muutettu, vaan se pidettiin 800 000 eurossa.

Lisäksi komissio helpotti oman pääomaehtoisen rahoituksen myöntämistä koskevia kriteerejä.

Seuraava arviointi keväällä

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan päätös helpottaa Suomen yritysrahoitusohjelmien ja EU:n valtiontukisääntöjen yhteensovittamista.

– Lisäksi se mahdollistaa tarvittaessa koronapandemiaan liittyvien yritysrahoitusohjelmien jatkamisen sekä uusien yritystukiohjelmien käyttöönoton, TEM kertoo tiedotteessaan.

TEM kertoo, että tilapäisillä säännöillä on ollut suuri merkitys koronakriisin talousvaikutusten lieventämisessä.

Joustojen avulla on parannettu muun muassa yritysten maksuvalmiutta ja myönnetty rahoitusta vakavaraisuusongelmista kärsiville yrityksille. Tuki on lisäksi voitu kohdentaa sellaisille pienille yrityksille, joilla oli talousvaikeuksia jo ennen pandemiaa.

Valtiontukea on joustojen ansiosta ollut helpompaa suunnata myös itse epidemiaan liittyvien tuotteiden kehittämiseen.

Vaikka Suomi pitää joustoja tärkeänä, niiden on TEM:n mukaan oltava tilapäisiä.

Aiempien päätösten mukaan joustot olivat voimassa kuluvan vuoden loppuun. Poikkeuksena ovat pääomitustukia koskevat joustot, joiden voimassaoloaika olisi päättynyt ensi kesäkuussa. Uuden päätöksen mukaan näitä jatketaan ensi syyskuuhun.

Komissio arvioi kaikkien tilapäisten sääntöjen aikataulua seuraavaksi keväällä.