Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Koko van­hus­pal­ve­lui­den hoi­to­ket­ju on rikki – van­hus­ten­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei ole sote-sek­to­rin kriisin syy

Viime päivinä on uutisoitu päivystysten ruuhkautumisesta erityisesti pääkaupunkiseudulla ja tilanteeseen johtaneista syistä. Päivystysten toimintaa on kriisiyttänyt muun muassa se, ettei ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa ole riittävästi paikkoja, jolloin päivystyksiin päätyvät iäkkäät eivät pääse eteenpäin jatkohoitopaikkaan.

Vanhustenhoidossa laitospaikkoja on vähennetty ja ajatuksena on ollut, että vanhukset asuvat kotona pitkään kotihoidon turvin. Vanhustenhoidon minihenkilöstömitoitus säädettiin lakiin, koska monessa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä koulutettua hoitohenkilökuntaa on ollut täysin riittämättömästi, eivätkä asiakkaat ole saaneet tarvitsemaansa ja heille luvattua palvelua. Myös asiakasturvallisuus on vaarantunut ja toiminta on ollut epäeettistä.

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat asiakkaat ovat usein hyvin monisairaita. Siksi heitä hoitamaan tarvitaan riittävästi koulutettuja hoitajia. Vanhusten hoidon tulee olla laadukasta, sillä laadukas hoito on inhimillistä ja vaikuttavaa. Se on myös yhteiskunnan kannalta tavoiteltavaa taloudellisesti, kun esimerkiksi turhilta erikoissairaanhoidon käynneiltä vältytään.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.