Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­nen kuriin – Suomi ei tar­vit­se enää yhtään kiu­saa­mal­la työ­ky­vyt­tö­mäk­si saa­tet­tua ihmistä

Aikuiset ihmisetkään erilaisissa työyhteisöissä eivät usein ymmärrä, kuinka kiusaaminen saattaa tuhota kiusatun elämän täysin. Sosiaalinen media on tuonut käyttöön myös uusia välineitä kiusaamiseen.

Koulujen työrauha ja kouluissa tapahtuva kiusaaminen on viime päivinä ollut jälleen paljon otsikoissa. Kouluissa olisi uskallettava tarttua kiusaamiseen ja kitkeä se pois.

Kiusaamista esiintyy kuitenkin yhteiskunnassamme kaikkialla: myös päiväkodeissa, kaiken tasoisissa oppilaitoksissa ja työelämässä. Monilla suomalaisilla työpaikoilla on kiusattu ihmisiä aina työkyvyttömyyteen saakka.

Kysymys on usein vallankäytöstä ja kiusaajan omasta heikosta itsetunnosta, joskus myös kiusaajan psyykkisistä ongelmista. Koulujen oppilaista jopa yli kymmenen prosenttia kärsii jatkuvasta kiusaamisesta.

Aikuiset ihmisetkään erilaisissa työyhteisöissä eivät usein ymmärrä, kuinka kiusaaminen saattaa tuhota kiusatun elämän täysin. Sosiaalinen media on tuonut käyttöön myös uusia välineitä kiusaamiseen. Kiusaaminen on valitettavan usein myös tavoitteellista ja tarkoitushakuista toimintaa.

Olen itsekin ollut nuorena sekä kiusattu että kiusaaja, mutta tuolloin en ymmärtänyt, kuinka vakavasta asiasta voi olla kysymys. Kiusaaminen loppui yleensä siihen, kun siihen vastattiin voimalla. Voimaa tarvittaisiin tänäkin päivänä kiusaamiseen vastaamiseen. KiVa (kiusaamisen vastainen) Koulu on uusi kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma.

Toimenpideohjelmapaperi yksin ei kuitenkaan auta kiusattua. Hyvään vaikuttavuuteen pääsemiseksi ohjelmaa toteuttaville kouluille on kehitetty laatusuositukset, joiden avulla voidaan seurata sen toteuttamisen astetta ja laatua.

Ohjelmassa on myös runsaasti käytännön toimenpiteitä. Yleiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin. Kohdennetut toimenpiteet otetaan aina käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi. Ne kohdistetaan sekä kiusaamiseen osallistuneisiin että kiusattuihin tavoitteena saada tilanne hallintaan.

Ne sisältävät selvittämiskeskustelut, seurannan ja tapausten tutkinnan myös silminnäkijöitä hyödyntämällä.

"Kiusaamiseen yhteiskunnallisena ilmiönä tulee puuttua nykyistä tiukemmin."

Jokaisen perheen tulisi ottaa myös kotonaan kiusaaminen puheeksi. Jos yhteisössä on joku hiljaisempi, ujompi tai muuten erilainen, usein se muita älykkäämpi ja parempi oppilas koulussa, on jokaisen tehtävä saada hänet mukaan, vaikka kiusatun sosiaaliset taidot saattavat olla lähtökohtaisesti puutteelliset.

Suomi ei tarvitse enää yhtään kiusaamalla työkyvyttömäksi saatettua ihmistä. Näistä koituvia kuluja maksamme tulevaisuudessa me kaikki.

Kiusaamiseen yhteiskunnallisena ilmiönä tulee puuttua nykyistä tiukemmin. Kouluissa, oppilaitoksissa ja työyhteisöissä pitää olla selvät rajat, mitä saa tehdä ja mitä ei. Koulujen ja kotien tulee tehdä yhteistyötä. Työssä tarvitaan meitä kaikkia. Tarvitaan kykyä tunnistaa kiusaaminen ja rohkeutta puuttua asioihin. On myös varmistettava, että mahdollisen kiusaamisen kohteeksi joutuneella on mahdollisuus aina löytää kanava, jota kautta saa apua.

Omille lapsilleni olen aina korostanut sitä, että olen opettajien puolella ja puolustan heitä heidän tärkeässä tehtävässään. Kasvatustyössä koulujen ja kotien tulee mielestäni olla samalla puolella ja nähdä näin laajasti sekä oman lapsen että koko yhteisön etu.

Juha Hänninen

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok.)

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.