Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Miksi en käytä saksan kieltä Sak­sas­sa­kaan?

Pääkirjoitus: Sekavaa joh­ta­mis­ta, mo­raa­li­ton­ta jul­muut­ta – ve­nä­läi­sen so­ta­voi­man taso yli­ar­vioi­tiin

Kir­ves­mies putosi kah­dek­san metriä ker­ros­ta­lon por­ras­kui­lus­sa, syyt­tä­jä vaatii esi­mie­hil­le sakkoa

Kerrostalon rakennustyömaalla Oulussa työskennellyt mies putosi kahdeksan metriä porraskuilussa. Mies selvisi tapahtuneesta ruhjevammoilla, mutta asiaa käsitellään nyt Oulun käräjäoikeudessa.

-
Kuva: Essi Puuri

Kerrostalon rakennustyömaalla Oulussa työskennellyt mies putosi kahdeksan metriä porraskuilussa tammikuussa 2015. Mies selvisi tapahtuneesta ruhjevammoilla, mutta asiaa käsitellään nyt Oulun käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii tuomiota työturvallisuusrikoksesta kirvesmiehen kahdelle esimiehelle, rakennuksen päätoteuttajana olleelle yritykselle sekä vastaavalle rakennesuunnittelijalle, joka työskenteli työmaan rakennesuunnittelusta vastanneessa yrityksessä. Syyttäjän mukaan kaikki tahot pitäisi tuomita sakkorangaituksiin.

Onnettomuus tapahtui, kun kaksi kirvesmiestä oli ollut asentamassa porraselementtiä toisen ja kolmannen kerroksen väliin porraskuilussa. Noin 3600 kiloa painava elementti oli nostettu porraskuiluun torninosturilla. Asennusvaiheessa elementtiä kannateltiin nosturin kettingeillä. Kirvesmies oli hitsannut elementin yläreunan tartuntateräkseen. Sen jälkeen kettingit oli irrotetettu, ja kirvesmies oli mennyt portaita pitkin alaspäin tarkistaakseen portaiden suoruuden. Hitsauskiinnitykset kuitenkin pettivät. Porraselementti putosi kellarikerrokseen, ja vei mukanaan myös alemman kerroksen porraselementin.

Syyttäjän mukaan rakennustyömaasta vastanneen yrityksen esimiehet olivat laiminlyöneet huolehtia siitä, että porraselementit kiinnitetään valmistajan ohjeen mukaisesti. He eivät olleet myöskään varmistaneet elementin väliaikaisesta tuentaa asennuksen aikana. Porraselementtien kiinnitystapa oli poikennut täysin valmistajan laatimasta asennusohjeesta. Esimiehet olivat tienneet, että jo kellarikerroksen porraselementti oli kiinnitetty puutteellisesti.

Syyttäjä katsoo, että vastaava rakennesuunnittelija ei ollut puolestaan antanut riittäviä tietoja asennussuunnitelmien laatimista varten. Lisäksi hän oli hyväksynyt puutteellisen elementtiasennussuunnitelman.