Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Kiis­te­ly, väit­te­ly ja sa­na­hark­ka kuu­lu­vat po­li­tii­kan ken­til­le

Oulun yliopiston järjestämässä kansainvälisessä konferenssissa suunnataan katse väittelyn merkitykseen demokratiassa.

Oulu
Kirjallisuuden yliopistonlehtori Pekka Kuusisto (vas.) ja Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan koulutusdekaani Matti Enbuske osallistuvat debatti-konferenssi järjestelyihin.
Kirjallisuuden yliopistonlehtori Pekka Kuusisto (vas.) ja Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan koulutusdekaani Matti Enbuske osallistuvat debatti-konferenssi järjestelyihin.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Demokratia ei useinkaan ole seesteistä yhteisymmärrystä, vaan myös sovittamattomien arvojen ja asenteiden kiistaa. Kirjallisuuden yliopistonlehtori Pekka Kuusisto Oulun yliopistosta sanoo, että kiistat eivät ole vain nykyajalle tyypillinen ilmiö vaan historia osoittaa kuinka ristiriidat ovat olleet väistämättömiä ihmisten kanssakäymisessä.

Ne ilmenevät enemmän tai vähemmän kiihkeinä väittelyinä.