Luitko jo tämän: Bus­si­kus­kit eivät aina pääse tau­ko­ti­loi­hin ves­saan, osa joutuu käymään tar­peil­laan met­säs­sä

koti-kaleva: Ihana jo­kai­se­na vuo­den­ai­ka­na – puu­ta­lo­yh­tiön ai­nut­laa­tui­suus hurmasi ou­lu­lais­per­heen

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen otet­ta­va vah­vem­min sään­te­lyn piiriin

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Kes­kus­te­lu met­sä­teol­li­suu­den ym­pä­ril­lä kuu­me­nee en­ti­ses­tään – Alan työn­an­ta­jat siir­tä­vät työ­eh­to­neu­vot­te­lut yri­tys­koh­tai­sik­si

Metsäteollisuuden ilmoitus työehtoneuvottelujen siirtämisestä yrityskohtaiseksi osuu mielenkiintoiseen hetkeen, sillä paikallisen sopimisen edistämisestä laajemmin keskustellaan parhaillaan kolmikantaisessa työryhmässä. Itsenäisen ratkaisun tekeminen oli Metsäteollisuus ry:lle mahdollista, sillä se ilmoitti kesällä 2016 eroavansa Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Puheenjohtaja ja pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoi torstaina, että Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta. Työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle.
Puheenjohtaja ja pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoi torstaina, että Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta. Työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle.

Metsäteollisuuden yrityksiä edustava Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta ja siirtää työehtoneuvottelut osaltaan yrityskohtaisiksi. Metsäteollisuus tiedotti asiasta torstaina.

– Metsäteollisuus ei enää neuvottele työehdoista. Yritykset luovat omista tarpeistaan yrityskohtaiset neuvottelukäytännöt, Metsäteollisuuden puheenjohtaja ja Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä totesi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Hämälän mukaan siirtämällä neuvotteluvastuu yrityksille halutaan ja voidaan parantaa kilpailukykyä.

– Alamme yrityksillä on hyvin erilaisia tarpeita, ja ne ovat eri kilpailutilanteessa olevia ja erikokoisia. Tämä muutos mahdollistaa, että kukin yritys voi yhdessä henkilöstönsä kanssa lähteä hakemaan parhaita tapoja toimintojensa uudistamiselle ja näin parantamaan kilpailukykyään, Hämälä perusteli tiedotustilaisuudessa torstaina.

Hänen mukaansa siirto on tarpeen, koska uudistuksia ei ole saatu muulla tavoin käyntiin.

Metsäteollisuuden yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu.

Uudistuksen siirtymäaika on pitkä, sillä toimialan nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa sopimusalasta riippuen 15–27 kuukautta. Metsäteollisuus vastaa sopimusosapuolena nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen asti.

Metsäteollisuus ry:n rooli tulevaisuudessa on toimia muiden muassa työlainsäädännön neuvonantajana.

Hämälän mukaan Metsäteollisuus kunnioittaa työntekijöiden oikeutta sopia ja järjestäytyä omista lähtökohdistaan.

Paikallisen sopimisen edistämisestä laajemmin keskustellaan parhaillaan kolmikantaisessa työryhmässä. Työmarkkinaosapuolet ovat olleet riitaisia siinä, mitä paikallisesti voitaisiin sopia.

Työntekijäpuoli pelkää, että sen neuvotteluasema heikkenisi paikallisissa neuvotteluissa. Työnantajapuoli sen sijaan katsoo paikallisen sopimisen lisäävän yritysten kilpailukykyä työehtojen ja palkkojen joustaessa kulloinkin vallitsevan taloudellisen tilanteen mukaan.

Metsäteollisuus ilmoitti kesällä 2016 eroavansa Elinkeinoelämän keskusliitosta perustellen päätöstään halullaan tarjota jäsenilleen tehokkaampaa, laadukkaampaa ja kohdennetumpaa edunvalvontaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi lyhyesti Twitterissä Metsäteollisuuden päätöstä irtautua työehtosopimuksista.

– EK:n tavoitteena on lisätä eri tavoin paikallista sopimista työpaikoilla. Metsäteollisuus julkisti tänään oman ratkaisunsa siitä, miten se työmarkkinoita ja kilpailukykyä haluaa uudistaa, Häkämies kirjoitti.

Taustalla kiivasta keskustelua Kaipolasta ja yhteiskuntavastuusta

Merkittävä osa yritysmaailmaa ja pääministeri Sanna Marin (sd.) ovat olleet tukkanuottasilla sen jälkeen, kun UPM ilmoitti aikeistaan sulkea Jämsän Kaipolan paperitehtaansa.

Marin kyseenalaisti tuolloin television Ykkösaamussa hänen mukaansa kannattavan tehtaan sulkemisen ja etenkin sen ajankohdan keskellä koronan aiheuttamaa talouskriisiä ja lomautuksia.

Tähän yritysjohtajat vastasivat, etteivät yritykset sulje kannattavaa yksikköä kriisin keskellä, eivätkä muutenkaan.

Nokittelu jatkui syyskuun lopulla Talouselämän haastattelussa, jossa Marin kyseli yritysten yhteisvastuun perään.

Metsäteollisuuden mukaan ala tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista. Ala työllistää Suomessa välillisesti koko arvoketjussa 140 000 työntekijää.