Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kes­kus­ta­nuo­ret tyrmää Fen­no­voi­man täy­den­nys­lu­van

Keskustan nuorisojärjestön mielestä ydinvoimahanke on niin huteralla pohjalla, ettei sille voi näyttää vihreää valoa.

Suomen Keskustanuoret tyrmää Fennovoiman täydennyslupahakemuksen.

Valtioneuvosto päättää torstaina kannastaan ministeri Vapaavuoren esitykseen. Keskustan nuorisojärjestön mielestä hanke on niin huteralla pohjalla, ettei sille voi näyttää vihreää valoa.

Järjestö huomauttaa, että kotimainen omistus on kuntien varassa, eikä ydinjätteen loppusijoitusta ole ratkaistu.

”Teollisuuden alkujaan ajamasta ydinvoimalasta on tullut julkisen rahan hanke. Suurin osa kotimaisesta omistuksesta on veronmaksajien rahaa, sillä kunnalliset energiayhtiöt Keravalta Keminmaalle omistavat Fennovoimasta jopa 40 prosenttia”, Keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen painottaa.

Keskustanuorten mielestä hanketta pitävät pystyssä kuntien ja kaupunkien hallituksissa ja liikelaitosten johtokunnissa tehdyt poliittiset päätökset.

Järjestö toteaa, että vain kymmenesosa Fennovoimasta on yksityisten suomalaisten yritysten omistuksessa, ja moni yritys on myynyt osuutensa. Esimerkiksi Oulun Energia on arvioinut, ettei hankkeen liiketaloudellisesta kannattavuudesta ole varmuutta.

Nuorisojärjestön mukaan Fennovoiman hanke ei edistä Suomen energiaomavaraisuutta, vaan Suomi olisi riippuvainen Venäjän hallintoa lähellä olevasta ydinreaktorin toimittaja Rosatomista paitsi rakentamisen aikana, myös ydinpolttoaineen ja huollon osalta seuraavien vuosikymmenten ajan.

”On hämmästyttävää, että ministeri Vapaavuori on valmis laskemaan vaadittuun 60 prosentin kotimaiseen omistusosuuteen myös mitkä tahansa EU- ja ETA-maiden alueelta tulevat omistajat”, Säkkinen sanoo.

Säkkinen myös toteaa, että ydinjätteen loppusijoituksen puuttumista ei voi katsoa läpi sormien.

Järjestö myöntää, että alueellisesti Fennovoiman rakentamisella olisi suuri merkitys Pohjois-Suomelle. Keskustanuoret kuitenkin katsovat, että suuri voimalaitoshanke on keskittämistä puhtaimmillaan.

”Kunnalliset sähköyhtiöt voisivat käyttää Fennovoimaan kiinnittämänsä pääomat energiainvestointeihin omilla alueillaan. Se loisi kysyntää kotimaiselle työlle, teknologialle ja raaka-aineille.”

Keskustanuorten mielestä ydinvoiman lisärakentamiseen sidotut voimavarat jarruttavat rohkeita päätöksiä vaihtoehtoisten energiamuotojen edistämiseksi.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on aiemmin kertonut äänestävänsä eduskunnassa Fennovoiman täydennusluvan puolesta, jos hallitus tuo asianmukaisen esityksen käsiteltäväksi.