Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kempele poimii ison naa­pu­rin­sa he­del­miä, mutta Oululle me­nes­ty­vä ete­lä­naa­pu­ri on myös hyö­dyl­li­nen ki­rit­tä­jä

Moni nuori perhe ottaa Oulusta suunnan Kempeleeseen. Ne tuovat mukanaan kuluja mutta myös veronmaksukykyä. Kempele ei olisi nykyisenlainen ilman Oulua ja sen työpaikkoja. Toisaalta Kempele on Oululle tarpeellinen kirittäjä.

Moottoritie tuo Kempeleestä Ouluun aamuisin väkeä kahden kaistan täydeltä. Jos työ vetää kempeleläisiä Ouluun, niin asuminen houkuttaa oululaisia Kempeleeseen. Viime vuonna naapurin vieheeseen tarttui 869 oululaista .

Oulu on toki edelleen pohjoisen asukasrohmu. Muuttovoitto viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun oli 738 henkeä. Suhteellisesti kovin asukasimuri oli silti 19 000 asukkaan Kempele. Asukasluku kasvoi 240 hengellä.