Kemi ottaa käyt­töön vää­rin­käy­tös­ten ni­met­tö­män il­moi­tus­ka­na­van yhtenä en­sim­mäi­sis­tä kau­pun­geis­ta Suo­mes­sa

Väärinkäytös voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottava teko tai laiminlyönti.

Arkistokuva Kemin kaupungintalosta.
Arkistokuva Kemin kaupungintalosta.
Kuva: Pentti Vuosaari

Kemi ottaa käyttöön EU:n Whistleblow-direktiivin mukaisen väärinkäytösten nimettömän ilmoituskanavan yhtenä ensimmäisistä kaupungeista Suomessa. Kanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä viranomaisille.

Kemin kaupungin mukaan väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin ja päätöksentekoon.

Väärinkäytös voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottava teko tai laiminlyönti.

Ilmoitus tehdään nimettömästi kaupungin nettisivuilta löytyvän linkin kautta. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin epäilyä voidaan tutkia.

Ilmoituksia käsittelevät kaupunkitarkastaja ja kaupunginlakimies. Epäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisille.

Perättömästä väärinkäytösilmoituksesta voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.