Kolumni

Katse per­hei­siin, Oulu!

Pekka Aittakumpu

Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja (kesk.)

Ihmisten elämäntavat ja asenteet muuttuvat usein hitaasti. Korona opetti myös Suomessa esimerkiksi oman ruokatuotannon ja väljän asumisen merkitystä. Maallemuuton suosio kasvaa.

Tällä hetkellä Oulussa opiskelleet nuoret lähtevät herkästi muualle töihin ja jäävät sille tielleen. Tähän tulisi kiinnittää enemmänkin huomiota, jotta mahdollisimman moni löytäisi työpaikan ja mieleisensä asuinympäristön kaupungistamme.

Oulusta löytyy niin suuren kaupungin palveluita kuin maaseudun rauhaa. Maallemuuton uusi suunta kannattaa hyödyntää muun muassa kaavoituksessa sekä huolehtimalla kyläkouluista.

Toinen väestöä koskeva huomio on, että syntyvyys on Oulussa romahtanut osittain jopa muuta maata nopeammin. Samaan aikaan kaupungissamme yhä useampi lapsi on päätynyt lastensuojelun asiakkaaksi.

Kaupunkimme päättäjien tulisi kysyä vakavasti, miksi niin moni perhe voi huonosti. Oulun tulisi kiinnittää erityistä huomiota perheiden hyvinvointiin.

Yksi tekijä perheiden pahoinvoinnissa on päihteiden käyttö, joka on yleisin syy lasten huostaanottoon Oulussa. On tutkittu, että myös lapsiperheiden köyhyys vaikuttaa laajasti perheeseen ja lasten tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Tässä tilanteessa pitäisi välttää viimeiseen asti lapsia ja perheitä koskevia leikkauksia. Oulussa näyttää monella olleen jo pitkään linja, että erilaiseen pintaliitoon löytyy rahaa, mutta perusasioista joudutaan taistelemaan.

Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen ensi maaliskuun alusta alkaen vaarantaa monen perheen talouden. On todennäköistä, että säästö tulee kääntymään kuluksi. Tällaisista säästötoimista tulee luopua.

Lapsiperheiden tuen tarve on siksikin suuri, että esimerkiksi vanhemman sairastuessa apua on hankala saada. Tähän Oulu on hakenut ratkaisua parantamalla lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta. Sitä tulee kehittää edelleen.

Korona on tuonut Oululle ja muille kunnille lisäkuluja, jotka vaikeuttavat taloustilannetta. On hyvä, että maan hallitus pyrkii ottamaan leveämmillä hartioillaan vastaan koronan tuomaa iskua ja suuntaa tukea kunnille vuoden 2021 talousarviossaan.

Nyt päättäjiltä – niin valtakunnan tasolla kuin kunnissa - vaaditaan kaukokatseisuutta. Lapsiperheiltä leikkaamisen kielteiset vaikutukset saattavat näkyä vasta vuosikymmenten kuluttua.

Painopistettä tulee suunnata yhä enemmän ennaltaehkäisyyn, jotta vältytään muun muassa lastensuojelun jatkuvasti nousevilta miljoonakuluilta. Oulun lastensuojelun kokonaiskustannukset kasvoivat vuonna 2019 edellisvuodesta 9,1 prosenttia – lähes neljä miljoonaa euroa.