Mainos

Kasvu syntyy yri­tys­ten kautta

Suomen Yrittäjien mukaan veropolitiikan pitää kannustaa yrityksiä kasvamaan

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan, Mikael Pentikäisen mukaan suurin huoli on se, jos joidenkin puolueiden aikomukset kiristää yrittäjien verotusta toteutuvat.
Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan, Mikael Pentikäisen mukaan suurin huoli on se, jos joidenkin puolueiden aikomukset kiristää yrittäjien verotusta toteutuvat.

Suomen Yrittäjien mukaan veropolitiikan pitää kannustaa yrityksiä kasvamaan

Yrittäjien tavoitteena vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa on ennen kaikkea se, että Suomessa tehtäisiin sellaista politiikkaa, joka kannustaa yrityksiä kasvamaan.

”Pitää tehdä ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä päätöksiä. Siihen tarvitaan niin veropolitiikkaa, työmarkkinauudistuksia, ulkomaista työvoimaa, ilmastopolitiikkaa kuin myös sosiaaliturvan uudistamista”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo järjestön yhdeksän kohdan vaaliohjelmasta.

Kolmeksi tärkeimmäksi lohkoksi Pentikäinen listaa vero- ja työmarkkinapolitiikan sekä koulutuksen. Verotuksessa on tärkeää huomioida sekä pienet että isot yritykset.

”Pienempiä yrityksiä kannustaa yrittäjävähennys, joka on toiminut hyvin, kun se on ollut käytössä. Tärkeää olisi arvonlisäveron alarajan nostaminen liukuva alarajahuojennus säilyttäen. Jos liukuvaa alarajahuojennusta ei ole, moni yrittäjä ei kasvata yritystään. Isoissa yrityksissä tärkeää on voitonjaon verotus. Sen pitää kannustaa kasvuun, mitä se tällä hetkellä ei riittävästi tee.”

Toisin sopimisen oikeus on tärkeä

Työmarkkina-asioissa tärkein vaatimus Pentikäisen mukaan on toisin sopimisen oikeus: Kaikissa yrityksissä pitäisi olla mahdollisuus – jos työntekijät ja työnantaja yhdessä haluavat – sopia toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu.

”Jokaisen yrityksen tilanne on ainutlaatuinen ja työehtosopimukset monesti rajoittavat yrityksen toimintaa ja kehittämistä”, Pentikäinen toteaa.

Koulutuspuolella Yrittäjät tähtää elinikäisen oppimisen vahvistamiseen. Koulutusjärjestelmään ja sen kautta työnsyrjään on saatava kiinni ne, joilta puuttuu kokonaan toisen asteen tutkinto. Toisaalta pitää luoda sellainen järjestelmä, että kaikki kouluasteet tukisivat elinikäistä oppimista eli myös työuran aikana tapahtuvaa oppimista.

”Osaamista voi hankkia pienissä paloissa suorittamalla kursseja ja minitutkintoja, jotka vahvistavat osaamista ja mahdollistavat sen, että töitä on tarjolla. Samalla pitää kehittää peruskoulua lisäämällä oppivelvollisuutta siellä alkupäässä ja viedä eteenpäin tätä ammatillisen koulutuksen reformia.”

Sote-uudistus välttämätön

Sote-uudistuksen toteuttaminen on Pentikäisen mukaan välttämätöntä seuraavalla hallituskaudella. Uudistus tulee toteuttaa niin, että järjestäjän ja tuottajan roolit eriytetään.

”Monituottajamallia pitää vahvistaa eli sitä, että palveluita voi tuottaa julkisen rinnalla sekä yksityinen että kolmas sektori. Palvelusetelin käyttöä tulee lisätä voimakkaasti.”

Myös sosiaaliturvauudistukseen Yrittäjillä on vahvoja näkemyksiä. Sosiaaliturvan tulee kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon sekä mukautua myös aikaan, jossa yrittäjän ja työntekijän roolit vaihtuvat tai menevät päällekäin.

”Työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää ja kehittää niin, että se kannustaa aina vastaanottamaan työtä. Moni ansiosidonnaista saava tuntuu ajattelevan, että kun tulee sillä toimeen, niin ei viitsikään ottaa työtä vastaan.”

Suurin huoli Pentikäisen mukaan on se, jos joidenkin puolueiden aikomukset kiristää yrittäjien verotusta toteutuvat.

”Jos niin käy, se kyllä leikkaa intoa ja mahdollisuuksia työllistää ja investoida. Siksi puheet yrittäjän verotuksen kiristämisestä ovat vaarallisia puheita.”

"Puheet yrittäjän verotuksen kiristämisestä ovat vaarallisia."
Mikael Pentikäisen