Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Kan­san­edus­ta­ja Tynk­ky­nen: Yle-lais­ta pitäisi poistaa vi­rik­keel­li­nen viihde

Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on tehnyt eduskunnassa lakialoitteen, jolla hillittäisiin Yleisradion budjetin kasvupaineita.

Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on tehnyt eduskunnassa lakialoitteen, jolla hillittäisiin Yleisradion budjetin kasvupaineita.

Aloitteessa esitetään, että laista poistettaisiin maininta yhtiön velvollisuudesta tuottaa, luoda ja säilyttää virikkeellistä viihdettä.

Tynkkysen mukaan ei ole enää tätä päivää, että valtion mediayhtiötä lailla velvoitetaan tuottamaan kansalaisille virikkeellistä viihdettä. Erilaiset suoratoistopalvelut ovat hänen mielestään viihdettä pullollaan.

Yleisradion kulut olivat vuonna 2021 reilut 508 miljoonaa euroa. Rahantarpeen odotetaan kasvavan tulevina vuosina.

– Nousseiden elinkustannusten rinnalle ei kaivata noussutta Yle-veroa. Yleisradiolla on oma tärkeä tehtävänsä, jonka ytimessä on suomalaisten riippumattoman tiedonsaannin ja laadukkaan journalismin turvaaminen tilanteessa kuin tilanteessa, Tynkkynen kommentoi.

Eduskunta keskusteli viime perjantaina Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021.