Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kan­sa­lais­aloi­te suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­sek­si avau­tu­nut – "Met­säs­tyk­sen käyn­nis­tä­mi­sel­lä on kiire"

Kansalaisaloitteen tarkoituksena vähentää susien metsästyskoirille ja kotieläimille aiheuttamia vahinkoja.

Metsästyksen tavoitteena ei ole susien hävittäminen, vaan kannan laskeminen yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle. Arkistokuva.
Metsästyksen tavoitteena ei ole susien hävittäminen, vaan kannan laskeminen yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle. Arkistokuva.
Kuva: Pekka Aho

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta on avautunut Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa. Aloitteen voi allekirjoittaa suoraan verkossa.

Kansalaisaloitteen tarkoituksena vähentää susien metsästyskoirille ja kotieläimille aiheuttamia vahinkoja. Metsästyksen tavoitteena ei ole susien hävittäminen, vaan kannan laskeminen yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle. Tavoitteena on myös pitää sudet ihmisarkoina ja poissa ihmisasutuksen läheltä.

– Kannanhoidollisen metsästyksen käynnistämisellä on kiire. Susien ihmisarkuus on vähenemässä. Lampaisiin kohdistuneita hyökkäyksiä on tapahtunut tänä kesänä jo lukuisia, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo tiedotteessa.

Aloitteessa vaaditaan myös, että Luonnonvarakeskuksella on oltava riittävät resurssit susikannan luotettavaan arviointiin.

Syksyn metsästyskauden lähestyessä ja jo osittain käynnistyttyä metsästäjät ovat hädissään koiriensa puolesta. Metsästäjäliitossa ja monissa metsästyskoirajärjestöissä on katsottu tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin.

– Metsästäjille on annettu valtuutus toteuttaa hirven kannanhoidollinen metsästys. Suomessa on jo alueita, joilla ei voida susivaaran vuoksi koirilla metsästää. Susi ei pysty säätelemään hirvikantaa toivotulla tasolla, jolloin uhkana on liikennevahinkojen sekä taimikkotuhojen kasvu ja suurriistavirka-aputoiminnan vaikeutuminen, Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Pentti Isoviita kertoo.