Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Kaleva oi­kai­see

Kalevan painetussa lehdessä sunnuntaina 3.10. julkaistussa uutisessa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvästä säätiöstä oli virhe. Toisin kuin uutisessa kerrottiin, säätiötä ei vielä ole perustettu. Perustaminen on käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 4.10.