Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kaksi toi­sis­taan poik­kea­vaa tie­teen­alaa ei ole sodassa kes­ke­nään

Nyt kun matematiikka on nostettu julkisessa keskustelussa esille, niin muistuttaisin, että pääasia ei ole tieteenala itsessään. Tärkeää on miettiä, painotetaanko kaavojen ulkoa opettelua ja "laskettelua" vai sitä, että opiskelijoille kehittyisi kyky soveltaa teorioita käytäntöön ja tehdä elämä itselle ja muille parhaaksi mahdolliseksi mahdollisimman yksinkertaisesti ja minimaalisin ponnistuksin?

Matemaatikot ovat monesti niin syvällä omassa asiassaan, että heidän on vaikea tehdä sisäinen maailmansa niiden ymmärtämäksi, joiden mielenkiinnon aiheet ovat kepeämpiä ja puhtaan arkipäiväisiä ja joilla ei ole yhtä korkeaa koulutusta kuin heillä.