Kai­vos­hank­kee­seen vauhtia il­me­nii­tis­tä – "O­tan­mäes­sä riittää kyllä me­tal­le­ja"

Vuonna 1985 suljetulla Kajaanin Otanmäen kaivoalueella kaivostoiminnan uudelleen aloittamista virittelevä Otanmäki Mine Oy aikoo ottaa talteen vanhan...

Otanmäki Minen toimitusjohtaja Jouko Jylänki kertoo, että ilmeniitin tuotannosta saataisiin rahaa varsinaisen kaivoshankeen kehittämiseen. Arkistokuva.
Otanmäki Minen toimitusjohtaja Jouko Jylänki kertoo, että ilmeniitin tuotannosta saataisiin rahaa varsinaisen kaivoshankeen kehittämiseen. Arkistokuva.
Kuva: Hakkarainen Petri

Vuonna 1985 suljetulla Kajaanin Otanmäen kaivoalueella kaivostoiminnan uudelleen aloittamista virittelevä Otanmäki Mine Oy aikoo ottaa talteen vanhan kaivoksen rikastushiekka-altaaseen kertynyttä ilmeniittiä.

Altaassa on rikastushiekkaa noin 10 miljoonaa tonnia ja hiekassa ilmeniittiä noin 15 prosenttia.

Otanmäki Minen toimitusjohtaja Jouko Jylänki kertoo, että ilmeniitin tuotannosta saataisiin rahaa varsinaisen kaivoshankeen kehittämiseen. Ilmeniitin talteenoton investoinnit olisivat 15–20 miljoonaa euroa, kaivoksen 150–200 miljoonaa euroa.

– Uskomme, että rahat ilmeniitin talteenottoon löytyvät ja tuotanto voisi alkaa vuonna 2021. Ilmeniittiä riittää 7-8 vuodeksi, ja sinä aikana olisi tarkoitus saada myös kaivos käyntiin. Sieltä saataisiin lisää ilmeniittiä.

Kajaanin kaupunginhallitus myönsi hiljattain ilmeniittihankkeelle 30 000 euroa kehittämisrahaa.

Ilmeniitistä tehdään titaanioksidia. Tätä valkoista pigmenttiä käytetään muun muassa maali-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Ilmeniitin tuotanto työllistäisi 30-40 ihmistä, kaivos jopa 500. Kaivoksen päätuotteita olisivat lujan teräksen valmistuksessa käytettävä vanadiini, rautapelletti ja ilmeniitti sekä vähäisessä määrin pyriitti.

– Otanmäessä riittää kyllä metalleja, se oli Suomen suurin rautakaivos. Kaivostahan ei lopetettu aikoinaan siksi, että metallit olisivat olleet loppumassa, Jylänki tähdentää.

Jylänki myöntää, että kaivosrahoituksen löytyminen on vaikeaa. Tunnusteluja sijoittajien löytymiseksi tehdään maailmanlaajuisesti.

– Vanadiinimarkkinat ovat hyvät. Nyt vanadinin hinta liikkuu alle 20 000 eurossa tonnilta, mutta välillä se kävi jopa 60 000 eurossa. Lujan teräksen kysyntä on maailmalla kovaa.

Kaivostoiminta aloitettaisiin avolouhoksissa ja sitä jatkettaisiin maan alla. Otanmäessä on yli sata kilometriä kaivostunneleita.

Yhtiö tutkii myös alueen useita satelliittimalmioita ja harvinaisien maametallien hyödyntämistä.