Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kainuun ely-kes­kus: Tal­vi­vaa­ran padot kor­kein­ta ris­ki­luok­kaa

Kainuun ely-keskus luokitteli torstaina Talvivaaran kaivosalueen Kortelammen padon ja kipsisakka-altaiden padot korkeimpaan vahingonvaaraluokkaan.

Kainuun ely-keskus luokitteli torstaina Sotkamon Talvivaaran kaivosalueella olevat Kortelammen padon ja kipsisakka-altaiden padot patoturvallisuuslain mukaiseen 1-luokkaan eli korkeimpaan vahingonvaaraluokaan.

1-luokkaan luokitellaan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle tai huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle.

Ely-keskuksen mukaan kaivosalueen kipsisakka-altaissa on edelleen paljon vettä. Altaista vuotava vesi aiheuttaisi pato-onnettomuuden sattuessa suuren riskin vesistölle, mikäli vuotovesi ei mahtuisi jälkikäsittely-yksikkönä toimiville Lumelan ja Kortelammen altaille. Tällöin vettä voisi vuotaa hallitsemattomasti ympäristöön Kortelammen padolta.

Ely-keskus katsoo, että Kortelammen vuotovedet päätyisivät pato-onnettomuuden sattuessa välittömästi kaivosalueen etelärajalla sijaitsevan Kortelammen padon alapuolisiin vesistöihin, missä niistä aiheutuisi pitkäaikaista haittaa vesiluonnolle ja vesistöjen virkistyskäytölle.

Kainuun ely-keskus edellyttää Talvivaaraa laatimaan turvallisuussuunnitelmat Kortelammen ja kipsisakka-altaiden padoille 15.8.2014 mennessä.