Mainos

Kaikki tekijät töihin

Olisiko Ruotsin mallista työllisyysasteen nostajaksi?

Sari Reinikainen-Laine Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yhteyspäällikkö
Sari Reinikainen-Laine Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yhteyspäällikkö

Olisiko Ruotsin mallista työllisyysasteen nostajaksi?

Edellinen hallitus nosti kunnioitettavasti työllisyysastetta.Uudessa hallitusohjelmassa näyttäisi olevan samansuuntainen tavoite. Mitä konkreettisia toimia tämä vaatisi ja miten tähän päästäisiin? Tässä kirjoituksessa avaan yhtä tarkastelukulmaa asiaan.

Olen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien edustajana Pohjois-Pohjanmaan ELY:n elinikäisenohjauksen ryhmässä, jossa keskustellaan laajasti elinikäisestä oppimisesta, ohjauksesta, siirtymävaiheista, työllistymisestä ja yrittäjyydestä. Ryhmässä on jäseniä elinkeinoelämästä, eri asteen oppilaitoksista ja työntekijäjärjestöistä. Ryhmän yhtenä tavoitteena on edistää ihmisten integroitumista oppimisen ja ohjauksen kautta työhön tai yrittäjyyteen ja osalliseksi yhteiskuntaan.

Kävimme Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien työporukalla hiomassa strategiaa, oppimassa ja hakemassa vinkkejä Vaasan sisarjärjestöstä ja Umeåssa tapaamassa Kokkolasta lähtöisin olevaa ja jo 70-luvulla ruotsalaistunutta yrittäjää. Hän avasi meille ruotsalaista yhteiskuntaa ja yrittäjänä toimimista Ruotsissa.

Hän kertoi meille paljon mielenkiintoisia asioita, mutta yhtä asiaa jäin miettimään erityisesti ja se oli ruotsalainen palkkatukijärjestelmä. Yrittäjän kertoman mukaan Ruotsissa palkkatukipäätös voi joidenkin henkilöiden kohdalla olla elinikäinen.

Päätöksen saaneiden henkilöiden palkkatukea tarkastellaan lääkärin toimesta vuosittain, riippuen perusteesta. Palkkatukipäätös henkilölle tarkoittaa sitä, että hän saa valtiolta kompensaatiota palkkaansa tietyn prosenttimäärän työllistyessään esimerkiksi yrityksiin. Työnantaja saa tiedon työntekijän palkkatukipäätösprosentista ja osaa suhteuttaa työvaateita sekä palkkakustannuksia tämän suhteen.

Ruotsalaistunut yrittäjä kertoi meille, että hän on työllistänyt paljon ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi olleet psyykkisesti hauraita, lievästi tai vaikeammin kehitysvammaisia. Monet näistä henkilöistä ovat ohjauksen jälkeen suoriutuneet työtehtävistään loistavasti ja osa heistä on jopa pärjännyt vuosien jälkeen ilman palkkatukea.

Tiedän, että meidän jäsenyrittäjistä useat ovat palkannet ja haluavat palkata kaikesta lippulapun täyttämisestä huolimatta ruotsalaisen kollegan tapaan vastaavassa tilanteessa olevia työntekijöitä. Ruotsalaisen yrittäjäkollegan miestä on aivan OK, jos ei pysty tekemään 100%:ia ja tuolloin työllistymistä yrityksissä edistää valtion kompensaatio.

Voisiko tämä malli toimia myös Suomessa? Voisivatko kaikki voittaa tässä pitkällä tähtäimellä?

Suomessa on inhimillinen tragedia ja osittain myös yhteiskunnallinen häpeä, että nuoria syrjäytyy ja erityisesti nuoria jää eläkkeelle aivan liikaa joka päivä. Nyt uuden hallituksen olisi syytä päästä sanoista ja kirjauksista tekoihin ja tarkastella oikeasti kannustavia ja oikein kohdennettuja tukijärjestelmiä, jotka mahdollistaisivat työllisyysasteen noston.

Yrittäjät ovat avoimia uusille avauksille. Lisäksi edelleen ollaan valmiita työlainsäädännön joustavoittamiselle sekä laajemmalle sopimiselle työehdoista työpaikoilla.