Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kai­kil­le kuuluu huo­len­pi­to ja koh­tuul­li­nen elämä

Oulun kaupungin toimissa on otettava huomioon, että eläkkeensaajista 40 prosenttia saa eläkettä vuoden 2019 tilaston mukaan 1 258 euroa. Keskiarvo merkitsee, että on paljon myös pienempää eläkettä saavia kansalaisia. Kun päätöksiä palveluista ja niiden käytöstä tehdään, niin ajatuksia on suotava myös pieniä eläkkeitä saaville.

Eläkeläisten osuus maksuhäiriöistä on lisääntynyt, ja yleisin peruste maksuhäiriölle heidän keskuudessaan on terveydenhoidon lasku. On tiedetty tosiasia, että ikääntyneet sairastavat paljon. Erityisen hankalaksi tilanne muodostuu, kun kunnat, muun muassa Oulu, siirtävät perinnän yksityisille perintätoimistoille. Niiden kanssa asiointi maksaa, ja ne eivät luovu omista korvauksistaan.