Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Kahden suden hyök­kää­mäk­si Li­min­gas­sa jou­tu­nei­ta lam­pai­ta kuollut jo 25 – "Pu­re­ma­jäl­kiä on löy­ty­nyt lam­pais­ta jäl­ki­kä­teen", lampuri kertoo

Kahden suden uskotaan hyökänneen Limingan luontokeskuksen viereisellä alueella laiduntaneisiin lampaisiin. Kuvituskuvan eläimet eivät liity tapaukseen.
Kahden suden uskotaan hyökänneen Limingan luontokeskuksen viereisellä alueella laiduntaneisiin lampaisiin. Kuvituskuvan eläimet eivät liity tapaukseen.
Kuva: Pekka Aho

Limingassa kahden suden hyökkäämiksi joutuneita lampaita on kuollut jo 25. Lampuri Juha Isoaho kertoo, että määrä voi nousta vielä lähipäivien aikana, sillä raadelluista eläimistä osan vointi on huonontunut kotiin päästessä.

Raadeltuja ja kuolleita lampaita löydettiin torstaina Liminganlahden luontokeskuksen vierellä sijaitsevalta laidunalueelta, jossa eläimet olivat laiduntamassa. Viikonlopun aikana Isoaho on vienyt lampaansa laidunalueelta kotiin maatilalle Ylikiiminkiin.