Kolumni

Ka­don­nut kon­sen­sus

Kuukausi sitten, maanantaina 5. lokakuuta Oulun kaupunginvaltuustossa päätettiin kaupungin kolmen eri palvelun ulkoistustoimista.

Ateria- ja puhtauspalvelut päätettiin lopulta ulkoistaa tiukimman mahdollisen äänestyksen jälkeen lukemin 33–33.

Äänestys ajoi päättäjät näkyvästi kahteen leiriin, mitä korosti ammattiliittojen aktiivinen toiminta ulkoistamisia vastaan.

Tiukkoja äänestyksiä on käyty ennenkin, mutta nyt näyttää, että tästä ei päästä helposti yli. Kamelin selkä katkesi, päättäjät itse ovat kuvanneet tiukkojen jakolinjojen seurausta.

Voi olla, että tiukka äänestys tulehdutti päättäjien välejä turhaan. Päätös nimittäin puretaan, jos Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry 197:n kunnallisvalitus menestyy Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. (Katso alempana oleva juttu Oulu esittää valituksen hylkäämistä).

Oikeuden päätöstä odottaessa on joka tapauksessa jo nähty, miten päättäjät nyt päättävät: äänestämällä. Kaupunginhallitus teki esityksensä ensi vuoden tuloveroprosentista äänin 7–6.

Konsensus on murentunut täysin, päätteli valtuustossa jo vuodesta 1989 vaikuttanut Tuija Pohjola.

Hän kuuluu päättäjiin, joilla on hyvä muistikuva toisenlaisestakin päätöksenteosta: parikymmentä vuotta sitten Oulun konsensusta kiiteltiin. Ei kaikki auvoista ollut, mutta ulospäin kokonaisuus näytti hallitummalta kuin nyt.

Myös jakolinjan toisella, voittaneiden puolella harmitellaan tilannetta, joka tosin ei ole kiinni pelkästään nykypäättäjistä.

Ei ole helppoa, kun pitäisi purkaa rakenteita ja säästää samalla kaupunkia kehittäen. Somekin on iholla koko ajan.

Yhteisistä harmitteluista huolimatta jakolinjat ovat pahimmillaan peruuttamattomasti valettuja kuntavaaleihin saakka. Tätä käsitystä vahvistaa tieto siitä, että tilanne on osalla päättäjiä "mennyt tunteisiin".

Voisiko yhteiselle asialle silti tehdä jotain, jo ennen joulukuun budjettivaltuustoa?

OULUN KAUPUNKI ESITTÄÄ VALITUKSEN HYLKÄÄMISTÄ

Oulun kaupunki esittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että se hylkää Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry 197:n tekemän valituksen, joka koskee kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä ateria- ja puhtauspalvelun kokonaisulkoistuksesta.

Samalla kaupunki esittää, ettei valituksessa vaadittua täytäntöönpanokieltoa aseteta.

Kaupungin vastauksista hallinto-oikeudelle päätti kaupunginhallitus yksimielisesti.

Kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös syntyi kaupungin hallintosäännön mukaisella äänestysjärjestyksellä.

Täytäntöönpanokiellon asettaminen taas aiheuttaisi viivästymisen ajalta suoraan noin 2,5–3,5 miljoonan euron vuotuiset ylimääräiset kustannukset. Lisäksi työehtosopimuksen vaihtumisen siirtyminen seuraavan sopimuskauden loppuun aiheutuisi ylimääräiset, noin 1–3 miljoonan euron kustannukset riippuen seuraavan sopimuskauden pituudesta.

Kadonnut konsensus