Lukijalta
Mielipide

Jul­ki­set han­kin­nat voivat pe­las­taa yri­tyk­siä – han­kin­nat tulisi koh­dis­taa työl­lis­tä­viin ja vas­tuul­li­ses­ti toi­mi­viin suo­ma­lais­yri­tyk­siin

Koska nopeasti edennyt kriisi uhkaa tyrehdyttää yritysten kassavirrat, voi julkinen sektori vaikuttaa asiaan tekemällä hankintojaan nopeutetussa aikataulussa sekä ottamalla käyttöön kaikki hankintalain sallimat joustot.

Suomi elää poikkeusoloissa, valmiuslaki on otettu käyttöön ja valtion varmuusvaraston salvat on avattu. Sittemmin on myös osoittautunut, etteivät varmuusvarastot riitä kaikkiin niihin tarpeisiin, jotka ovat nousseet esille.

Koronakriisi uhkaa paitsi terveyttämme myös talouttamme. Tätä kirjoittaessa on ilmoitettu jo yli 350 000 työntekijän mahdollisista lomautuksista ja lukuisten yritysten toimintavaikeuksista.

On päätetty suuresta yritystukipaketista, mutta yritykset tarvitsevat valtion tukitoimenpiteiden lisäksi myös tilauksia ja niiden tuomaa kassavirtaa. Nyt jos koskaan suomalaisen työn tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Keskeisissä rooleissa siinä ovat julkinen sektori ja sille palvelujaan tarjoavat yritykset.

Suomalaisen Työn Liiton lähes 4 300 jäsenyrityksestä miltei viidesosa ilmoittaa julkisen sektorin yhdeksi asiakasryhmäkseen. Julkisen sektorin vuosittaiset hankinnat ovat suuruudeltaan noin 35 miljardia euroa ja ne työllistävät arviomme mukaan satojatuhansia suomalaisia.

Koska nopeasti edennyt kriisi uhkaa tyrehdyttää yritysten kassavirrat, voi julkinen sektori vaikuttaa asiaan tekemällä hankintojaan nopeutetussa aikataulussa sekä ottamalla käyttöön kaikki hankintalain sallimat joustot. Hankinnat tulisi kohdistaa mahdollisuuksien mukaan suomalaisiin yrityksiin, jotka toimivat vastuullisesti.

"Monissa suurissa kaupungeissa käytetään jo aktiivisesti hankintalain sallimia joustoja hyväksi."

Hankintoja tulee pilkkoa sellaisiksi, että pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät osallistumaan kilpailutuksiin. Hankintahinnan sijaan tulee painottaa elinkaarikustannuksia ja tehdä kokonaistaloudellisesti edullisia ratkaisuja, jolloin suomalaisten yritysten mahdollisuudet pärjätä kilpailussa paranevat.

Myös vastuullisuuskriteerien käyttäminen kilpailutuksissa edistää kotimaisten tuotteiden tai palveluiden hankintaa, koska silloin voidaan vaatia tuotteiden ja palveluiden edistävän työllisyystavoitteita. Työllisyyden edistäminen hankintakriteerinä pitäisikin nyt ottaa rohkeammin käyttöön. Poikkeustilan sallimat suorahankinnat tulee myös kohdistaa suomalaisiin yrityksiin ja suomalaiseen tuotantoon.

Monissa suurissa kaupungeissa käytetään jo aktiivisesti hankintalain sallimia joustoja hyväksi. Esimerkiksi Espoon kaupunki on ottanut käyttöön niin sanotut ranskalaiset kilpailutukset, joissa hinta määritellään ensin, ja itse kisan ratkaisevat laatutekijät.

Myös lähiruokaa on onnistuttu suosimaan eri puolilla Suomea määrittelemällä laatukriteerit tarkasti. Työllisyyden edistämistä osana hankintoja on suunniteltu ja nyt tämä keino pitäisi ottaa käyttöön välittömästi ja laajasti.

Tero Lausala

toimitusjohtaja

Suomalaisen Työn Liitto

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.