Jour­na­lis­ti­lii­ton la­ki­mies: Ve­rot­ta­jan ko­ti­et­sin­nät Yleen oli­si­vat lain­vas­tai­sia

Verottajan kotietsinnät Yleisradioon olisivat lainvastaisia, toteaa Journalistiliiton lakimies Jussi Salokangas.

Verottajan kotietsinnät Yleisradioon olisivat lainvastaisia, toteaa Journalistiliiton lakimies Jussi Salokangas. Hänen mukaansa verottajalla on laissa säädetty tiedonsaantioikeus, mutta sen on huomioitava myös muu lainsäädäntö, kuten kansainväliset sopimukset.

Lakimies muistuttaa, että lähdesuoja perustuu Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Salokankaan mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on vahvistanut, että journalistiset lähteet ovat sananvapauden ydinaluetta, eivätkä viranomaiset voi velvoittaa journalisteja luovuttamaan lähteitä pakolla.

– Journalistien työpaikoille ja kotiin kohdistuvat kotietsinnät on säännönmukaisesti todettu laittomiksi, Salokangas toteaa tiedotteessa.

Salokangas muistuttaa, että EIT suojaa mediaa vallan vahtikoirana. Se on todennut, että media voisi näyttää yleisön silmissä epäluotettavalta, jos viranomaiset voisivat saada luottamuksellisia asiakirjoja.

– Tämä johtaisi jatkossa siihen, etteivät yksittäiset kansalaiset uskaltaisi vuotaa tietojaan journalisteille.

Lakimies toteaa, että ihmisoikeussopimuksen mukaan lähdesuojaan puuttuminen vaatii demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän syyn. Suomi on tehnyt useita tiedonvaihtosopimuksia toisten jäsenvaltioiden kanssa. Niiden pohjalta verottaja voi saada verotietoja suoraan toisilta sopimuksen allekirjoittaneilta valtioilta.

– Sopii kysyä, miksi verottaja ei käytä helpompaa tiedonsaantioikeuttaan, vaan esittää vaatimuksiaan Ylelle ja sen yksittäisille toimittajille.