Mainos

”Joskus tar­vi­taan toiset silmät, jotka huo­maa­vat hyvän”– NUOT­TI-val­men­nus auttaa nuorta siir­ty­mään ai­ko­muk­sis­ta on­nis­tu­mi­siin

Joskus nuori aikuinen kadottaa otteen arjestaan. Päivät katoavat videopelien pelaamiseen tai puhelimen selailuun, ja elämän suuntaa peittää sumu.
Joskus nuori aikuinen kadottaa otteen arjestaan. Päivät katoavat videopelien pelaamiseen tai puhelimen selailuun, ja elämän suuntaa peittää sumu.

”Nyky-yhteiskunta tarjoaa nuorille runsaasti mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Poukkoileva ja pirstaloitunut aikamme vaatii kuitenkin nopeaa reagointia. Osa nuorista tarvitsee enemmän aikaa oman jutun löytämiseen, ja he voivat jäädä muista syrjään”, kertoo Live-säätiön NUOTTI-valmentaja Anna Alavesa.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille aikuisille, joiden toimintakyky on heikentynyt ja jotka eivät opiskele tai tee työtä. Usein elämänpolulta löytyy keskeytyneitä opintoja sekä haasteita oppimisen, elämänhallinnan tai mielenterveyden kanssa. Valmennus auttaa nuorta kirkastamaan tulevaisuuttaan: yhdessä kartoitetaan nuoren vahvuuksia ja haaveita sekä otetaan askeleita eteenpäin.

Valmennus rakentuu nuoren toiveiden ja tarpeiden ympärille, ja nuori tapaa valmentajan viikoittain hänelle mieluisassa paikassa. Kahvilassa voidaan etsiä sopivaa koulutusalaa, kävelyllä suunnitella tavoitteita tukevaa päivärytmiä tai kotona tunnistaa nuoren arvoja valokuvien avulla.

”Valmennuksen alussa joillain nuorilla on ideoita ja ajatuksia, joita lähdetään yhdessä kartoittamaan ja vahvistamaan. Toisten kanssa taas tarvitaan enemmän aikaa ja rauhaa. Polkuja eteenpäin on hyvin erilaisia, ja joskus vaikkapa lyhyt opintopolku voi olla nuorelle oikea valinta”, Alavesa kuvailee.

Yhdessä kohti tavoitteita

Moni tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta tärkeitä askeleita on hankala ottaa. Valmennuksessa voidaan harjoitella yhdessä aikaansaamista: hakemuksia, haastatteluun valmistautumista tai sosiaalisiin tilanteisiin uskaltautumista. Rohkaisun ja tuen avulla nuori voi edetä aikomuksista onnistumisiin.

Valmennukseen pääsy ei edellytä diagnoosia tai lääkärintodistusta – ainoastaan puhelinsoittoa Kelan palvelunumeroon. Tämän jälkeen Kela haastattelee nuoren. Omaa motivaatiota tarvitaan, jotta muutos parempaan voi tapahtua. Epävarma ja haparoiva saa kuitenkin olla, Alavesa painottaa.

”Joskus nuoresta tuntuu siltä, ettei elämän hyvä kuulu itselle. Mikään tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, ja aina on olemassa jotakin hyvää. Toiveikkuuden löytäminen on hirveän tärkeä osa valmennusta. Tunnistamme ja sanoitamme yhdessä onnistumisia, joiden päälle voi rakentaa.”

Nuori on valmennuksessa aktiivinen toimija, joka ottaa askeleita kohti merkityksellistä tulevaisuutta. Valmentaja puolestaan rohkaisee, kannustaa ja kulkee rinnalla. Valmennuskertojen välillä nuori voi työstää tulevaisuudensuunnitelmiaan verkkokuntoutusalustalla.

Toivoa on aina, ja asioihin tarttumiseen sekä omien vahvuuksien löytämiseen voi saada apua. Kuvassa Anna Alavesa ja asiakas.
Toivoa on aina, ja asioihin tarttumiseen sekä omien vahvuuksien löytämiseen voi saada apua. Kuvassa Anna Alavesa ja asiakas.

Nuori kohdataan kokonaisena ihmisenä

Tuesta on tutkitustikin nuorelle hyötyä: Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi 2021 -raportin mukaan NUOTTI-valmennus parantaa nuorten työkykyä ja elämänlaatua. Lisäksi se antaa nuorelle eväät itsenäiseen pärjäämiseen.

Liven valmentajat saavat hyvää palautetta erityisesti nuorten kohtaamisesta ja ymmärtämisestä. He myös tunnistavat erityisen tuen tarpeet, tuntevat paikalliset palvelujärjestelmät ja osaavat tarvittaessa ohjata nuoren eteenpäin avun ääreen.

”Oman suunnan selkeytymisen lisäksi valmennus tähtää verkostoyhteistyön luomiseen. Moni nuori on jossain vaiheessa elämäänsä pudonnut palveluverkosta. Tavoitteenamme on, että valmennuksen jälkeen nuoria saa apua oikeasta paikasta”, Alavesa sanoo.

Hukassa olevalle nuorelle Alavesalla riittää lohdutuksen ja rohkaisun sanoja.

”Vaikka nyt tuntuisi toivottamalta, aina kannattaa kokeilla jotakin. Valmennuksessa löydämme pieniä askeleita ja onnistumisia. Joskus tarvitaan toiset silmät, jotka huomaavat hyvän ja näkevät tilanteen toisella tavalla”, Alavesa kannustaa.

Tutustu NUOTTI-valmennukseen: www.livesaatio.fi/nuotti

Live-säätiö

Live-säätiö työskentelee sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Live tarjoaa yksilöasiakkailleen ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta sekä ammatillisen erityisopetuksen ja työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalveluita. Livessä työskentelee noin 800 asiantuntijaa.

NATIIVI - Live-säätiö logo