Joh­ta­mis­mal­lis­ta päätös vasta mar­ras­kuus­sa – Por­mes­ta­ri­mal­lia ei ole hy­lät­ty, mutta ny­ky­mal­lia ke­hi­te­tään val­tuus­to­kau­den loppuun

Oulun kaupungin johtamisjärjestelmä tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vasta marraskuun aikana.

Oulun kaupunginhallitus piti maanantaina harvinaisen rivakasti edenneen kokouksen, joka kesti vain 20 minuuttia. Tässä kuvassa valtuusto oli koolla joulukuussa, jolloin istuttiin pidempään.
Oulun kaupunginhallitus piti maanantaina harvinaisen rivakasti edenneen kokouksen, joka kesti vain 20 minuuttia. Tässä kuvassa valtuusto oli koolla joulukuussa, jolloin istuttiin pidempään.

Oulun kaupungin johtamisjärjestelmä tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vasta marraskuun aikana. Pormestarimallin hyllyttämisestä ainakin toistaiseksi ehdittiin uutisoida niin Kaleva.fi:ssä kuin paperilehdessä. Uutinen perustui päätöksistä annettuun tietoon.

– Virhe tiedottamisesta johtui yksinkertaisesti siitä, että olin tehnyt pohjatyön tiedotteeseen ja unohdin korjata oikean päätöksen kohdalleen. Harmillista. Pahoittelut, viestintäjohtaja Mikko Salmi sanoo.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen (kesk.) kertoo, että johtamismallia koskeva päätös jätettiin pöydälle, koska nyt halutaan valtuusto enemmän mukaan tekemään kehittämistyötä.

Johtamisjärjestelmätoimikunta kokoontuu 11. marraskuuta päättämään asian etenemisestä. Siitä viikon päästä, 18. marraskuuta, kokoontuu kaupunginhallitus.

– Kokouksen alun kahden tunnin infossa, jossa myös valtuuston puheenjohtajisto on mukana, kerrotaan, mitä asiassa on tehty keväällä pidetyn valtuustoseminaarin jälkeen. Luulen, että käytämme sen kaksi tuntia tämän asian käsittelyyn, jolloin tämä asia muodossa tai toisessa menee 2. joulukuuta pidettävään budjettikokoukseen.

Pöydälle jättäminen tarkoittaa Oikarisen mukaan sitä, että pormestarimallia ei ole hylätty, mutta tällä hetkellä tähtäin on nykyisen kahden kärjen taktiikkaan perustuvan duaalimallin kehittämisessä.

– Se tarkoittaa tätä vaalikautta ja ennen kaikkea valmistautumista seuraavaan vaalikauteen eli millaisia lautakuntia ja toimikuntia Oulussa on, millainen duaalimalli on, jatketaanko näin, että on päätoimisia ja osa-aikaisia poliitikkoja.

Järjestämistoimikunnan, johon kuuluvat hallitusryhmien puheenjohtajat, mittaamaton enemmistö on Oikarisen mukaan sillä kannalla, että jos ja kun pormestarimalliin mennään, siihen mennään 2025 vaalikaudesta eteenpäin.

– Tämän hetken mielipide on se, että 2021 tulee Oululle liian nopeasti.

Oikarisen mukaan valtuuston pitää myös linjata, ja ehkä myös päättää, kumpi valtuusto tekee päätöksen. Onko se nykyinen vai vuonna 2021 valittava valtuusto? Se voi olla nykyinen valtuustokin, mutta Oikarinen muistuttaa seuraavan valtuuston tekevän omat päätöksensä. Nykyinen valtuusto ei voi sitoa valittavan valtuuston kantaa.

– Ehkä siinäkin meillä on, edelleen mittaamaton enemmistö, joka on sitä mieltä, että seuraava, vuonna 2021 valittava valtuusto päättää siitä, mennäänkö pormestarimalliin vuonna 2025.

Kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämistä on pohtinut kaupunginhallituksen viime helmikuussa perustama johtamisjärjestelmätoimikunta. Sen tehtävänä on ollut arvioida poliittisen johtamisen ja ylimmän viranhaltijajohtamisen toimivuutta nykymallissa sekä tehdä selvitys erilaisten mallien piirteistä ja eroista.

Oulun nykyinen johtamisjärjestelmä on peruja vuoden 2016 organisaatiouudistuksesta. Niin sanotussa duaalimallissa on Oulussa yksi kaupunginjohtaja sekä osa-aikainen hallituksen puheenjohtaja. Myös hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuuri- sekä yhdyskuntalautakunnilla on osa-aikaiset puheenjohtajat.

Organisaatiouudistuksessa luovuttiin kolmesta apulaiskaupunginjohtajasta.