Oulu

Oulu käsittelee por­mes­ta­ri­mal­lia vasta marraskuussa

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina jättää pormestariasian hyllylle. Arkistokuva.
Oulu 14.10.2019 21:13 | Päivitetty 15.10.2019 15:08
Markku Rättilä

Oulun kaupunkia luotsataan lähivuosina nykyisellä johtamisjärjestelmällä. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kahden kärjen taktiikkaan perustuvan duaalimallin kehittämistä jatketaan kuluvan valtuustokauden loppuun.

Oulun kaupunginhallitus käsitteli maanantaina pormestarimallia, mutta asia päätettiin jättää pöydälle. Pormestarimallia on esitetty Ouluun pari kertaa aiemminkin tällä vuosituhannella, mutta sille ei ole löytynyt kaupunginvaltuustossa riittävästi kannatusta.

Kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämistä on pohtinut kaupunginhallituksen viime helmikuussa perustama johtamisjärjestelmätoimikunta. Sen tehtävänä on ollut arvioida poliittisen johtamisen ja ylimmän viranhaltijajohtamisen toimivuutta nykymallissa sekä tehdä selvitys erilaisten mallien piirteistä ja eroista.

Oulun nykyinen johtamisjärjestelmä on peruja vuoden 2016 organisaatiouudistuksesta. Niin sanotussa duaalimallissa on yksi kaupunginjohtaja sekä päätoimisia tai osa-aikaisia lautakuntien puheenjohtajia.

Oululla on nyt osa-aikainen hallituksen puheenjohtaja. Myös hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuuri- sekä yhdyskuntalautakunnilla on osa-aikaiset puheenjohtajat.

Organisaatiouudistuksessa luovuttiin kolmesta apulaiskaupunginjohtajista.

Pormestarimallillekin löytyy kannatusta kaupunginvaltuustosta. Kaleva kysyi asiaa valtuustoryhmien puheenjohtajilta. Pormestarimallin selvittämistä kannattavat suurin valtuustoryhmä keskusta, vihreät ja demarit. Puolueilla olisi valtuustossa enemmistö, jos asia etenisi sinne asti.

Keskustaryhmän puheenjohtaja Jukka Kolmonen perustelee pormestarikantaa sillä, että määräaikaisena poliittinen johtaja joutuu todelliseen vastuuseen päätöksistä. Kolmosen mielestä pormestarin, virkamiesjohdon ja apulaispormestarien yhteistyöllä päätöksenteko vahvistuu ja nopeutuu. Vihreille pormestarimallin edistäminen on valtakunnallinen tavoite. Ryhmänjohtaja Janne Hakkarainen näkee mallin vahvistavan demokratiaa.

Nyt meneillään olevan pormestarikeskustelun aloittanut demarien Pirjo Sirviö pitää tärkeänä valmistella myös pormestarimallia. Mahdollisen aikataulutuksen kannalta on Sirviön mukaan ratkaisevaa, siirtyykö nykyinen kaupunginjohtaja Päivi Laajala Kelan johtoon vaiko ei.

Kokoomuksen Jarmo. J. Husso pitää nykyisen johtamisjärjestelmän kehittämistä välttämättömänä, koska pormestarimalli ei ole nopean aikavälin ratkaisu. Pormestarimallin selvittämistä hän ei silti hylkäisi kokonaan.

Jarmo J. Husso ei pidä pormestarimallia nopean aikavälin ratkaisuna. KUVA: Joel Karppanen

Vasemmistoryhmän Mikko Raudaskoski on nykymallin kehittämisen kannalla. Hän pitää pormestarimallin heikkoutena etenkin lyhytjänteisyyttä, sillä pormestari voi vaihtua valtuustokausittain.

Duaalimallin takana on myös perussuomalaiset, ryhmänjohtaja Juha Vuorio sanoo. Yksi puolue voisi hänen mukaansa saada pormestarimallissa liian suuren vaikutusvallan. Sitä pelkää myös sinisten Anne Snellman.

Kristillisdemokraattien Marja-Leena Kemppainen pitää pormestarimallia vieraana, asylin Junes Lokka tarpeettomana. Lokan mielestä kiinnostus pormestarimalliin perustuu lähinnä isompien kaupunkien esimerkkeihin.

Näin valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat johtamismalleja

"Selvitystä tulee ilman muuta jatkaa. Pormestari-mallin myönteisenä puolena on, että se on määräaikainen ja poliittinen johtaja joutuu todelliseen vastuuseen.

Haasteena on tietysti myös, että hän saattaa ryhtyä vain oman ryhmänsä tarkoitusperiä ajavaksi. Sen vuoksi häneltä vaaditaan todella laaja-alaista katsontaa, että voi toimia koko kaupungin johtajana ja kaupungin parhaaksi.

Hänellä on apunaan ammattitaitoinen virkamiesjohto. Lisäksi voidaan ottaa myös apulaispormestarit, jotka tulevat muista suurimmista puolueista. Malli vahvistaa ja nopeuttaa päätöksentekoa.

Helsingin malli on tietysti surullisen kuuluisa, mutta se johtuu nimenomaan henkilöistä. Tämä riski malliin sisältyy.

Nykyinen duaali-mallikaan ei ole ongelmaton. Siihenkin vaikuttavat persoonat. Nykymallissa kaupunginjohtaja voi ottaa vahvan niskalenkin poliittisista johtajista, jolloin poliittinen valta sulaa. Kaupunginjohtaja voi sopivasti huonoissa ratkaisuissa vedota poliitikkojen päätökseen ja uida vastuusta vapaaksi. Sitä mahdollisuutta pormestarilla ei ole."

Jukka Kolmonen (kesk.)

"Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee välttämättömänä nykyisen johtamisjärjestelmän kehittämisen. Duaalimalli antaa mahdollisuuden tehokkaaseen johtamiseen oikein toimiessaan.

Koska pormestarimalli ei ole nopean aikavälin ratkaisu, nyt ei pidä hukata aikaa ja mahdollisuutta kehittää nykyistä mallia.

Tässä pitää edetä nopeasti ja määrätietoisesti nykyisen valtuustokauden aikana. Kehittämistä vaativat asiat ovat muun muassa poliittinen johtaminen, toimielimien työskentely, asioiden poliittinen valmistelu, poliittisen johdon ja ylimmän virkamiesjohdon rajapinnan toimivuus, toimielinrakenne ja edellä mainittujen kehittämiskohteiden arviointi.

Kaupunginjohtaja Laajalan mahdollinen valinta Kelan pääjohtajaksi lisää asian käsittelyn vaikeuskerrointa ja tavoiteaikataulutusta.

Pormestarimallin selvitystyötä tulee jatkaa yhtenä tulevaisuuden johtamisvaihtoehtona. Sitä ei pidä hylätä. Mahdollisesta pormestarimallista päättäminen on kuitenkin seuraavan valtuuston asia. Näkemyksemme mukaan pormestarimalliin siirtyminen olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2025 alkavan valtuustokauden alussa."

Jarmo J. Husso (kok.)

"Vasemmistoliiton ryhmä kannattaa nykyisen duaalimallin kehittämistä niin toimivaksi, että malli osoittautuu pormestarimallia paremmaksi myös niiden valtuustoryhmien mielestä, jotka nyt liputtavat pormestarimallin puolesta.

Ryhmämme pitää pormestarimallin heikkoutena lyhytjänteisyyttä, kun pormestari voi vaihtua vaalikausittain. Myös kuntalaiset pettyvät siinä tilanteessa, jossa vaaleissa eniten ääniä saaneet pormestariehdokkaat eivät tulekaan valituiksi, kun suurimman puolueen vähemmän ääniä saanut ehdokas valitaankin pormestariksi."

Mikko Raudaskoski (vas.)

"Vihreät kannattaa pormestarimallin selvittämistä. Pormestarimallin edistäminen on ollut jo pitkään vihreiden valtakunnallinen tavoite.

Pormestarimallin hyödyt korostuisivat erityisesti talousarviota laadittaessa. Nykyään kaupunginjohtaja valmistelee seuraavan vuoden talousarvion luottamushenkilöiden antamissa raameissa, minkä jälkeen puolueet aloittavat budjettineuvottelut. Pormestarimallissa luottamushenkilöt olisivat aktiivisia talousarvioprosessin jokaisessa vaiheessa alusta alkaen.

Tästä syystä pormestarimalli pakottaisi vaaleilla valitut luottamushenkilöt kokonaisvastuuseen. Se paljastaisi myös kaupunkilaisille, mitkä asiat ovat millekin puolueelle aidosti tärkeitä. Samalla se tekisi kuntapolitiikan seuraamisesta kiinnostavampaa.

Janne Hakkaraisen mukaan vihreät kannattaa pormestarimallin selvittämistä. KUVA: Moilanen Jukka-Pekka

Edellä mainittu on myös yksi syistä, miksi ajatus pormestarimallista hiertää joitakuita: nykyisessä kaupunginjohtajamallissa ikävinä pidettyjen esitysten tekeminen voidaan sysätä kaupunginjohtajalle.

Lisäksi pormestari ja apulaispormestarit kantaisivat tekemisistään tai tekemättä jättämisistään poliittisen vastuun neljän vuoden välein vaaleissa. Pormestarimalli vahvistaisi demokratiaa."

Janne Hakkarainen (vihr.)

"Johtamisjärjestelmätoimikunta ei ota omassa raportissaan kantaa pormestarimalliin siirtymisestä. Mahdollisen päätöksen pormestarimalliin siirtymisestä tekisi nykyinen tai vuonna 2021 aloittava uusi valtuusto.

Kannatamme nyt sitä, että edetään hyvällä valmistelulla. Paljon ratkaisee, siirtyykö kaupunginjohtaja Päivi Laajala Kelalle vai ei. Tämä ratkaisee myös aikataulutuksen koskien pormestarimalliin siirtymisestä.

Pidämme tärkeänä, että myös tätä vaihtoehtoa tarkastellaan jatkossakin. Aloite pormestarimallin selvittämisestä on tullut allekirjoittaneelta."

Pirjo Sirviö (sd.)

"Kannatamme kehittämistä nykyisen johtamismallin pohjalta. Tulisi keskittyä nykyisen mallin liittyviin toimiin, koska muut rinnakkaiset toimet haittaisivat nykyisen mallin kehittämistä ja toisaalta ei ole mitään kiirettä mennä vaikkapa tuohon pormestarimalliin.

Seuraava valtuusto voi sitten ottaa halutessaan mahdollisia muita johtamisjärjestelmiä työn alle.

Pormestarin valinta nyt esillä olevalla tavalla on ongelmallinen, koska ihmisille muodostuu kuva, että pormestari valitaan kuntavaaleilla, vaikka valinta tehdään kaupunginvaltuustossa.

Jos pormestari valittaisiin suoralla kansanvaalilla, niin silloin tilanne olisi toinen jota pitäisi harkita aivan erikseen.

Pormestarin valinta vaikuttaa myös kuntavaaleihin haitallisesti, koska huomio kiinnittyy vain muutamaan kärkiehdokkaaseen, vaikka vaaleissa on Oulussakin tyypillisesti ehdolla noin 700 ihmistä.

Kokemusten perusteella pormestari valitaan puolueiden nokkimisjärjestyksen mukaisesti. Tästä seuraa mahdollisuus, että pormestariksi ei valikoidu välttämättä tähän tehtävään soveltuva henkilö, vaan suurimmaksi päässeen puolueen sisäisen nokkimisjärjestyksen mukainen valinta

Voi myös ajatella, että on väärin, jos yksi puolue, Oulussa tyypillisesti 25 prosentin kannatuksella, saa noin suuren vaikutusvallan.

On myös mahdollista, että pormestarivalinta tuo mukanaan puolueiden koalitiot luottamuspaikkoihin ja muuhunkin toimintaan, tämä saattaisi hävittää nykyisenkin yhteishengen puolueiden väliltä."

Juha Vuorio (ps.)

"Pormestarimalli on tarpeeton ja ilmeisesti siitä on kiinnostuttu vain suurempien kaupunkien esimerkin vuoksi. Virkamieskunnan poliittisuus herättää tälläkin hetkellä luottamuspulaa kaupunkilaisissa, ja merkittävimmän viran muuttaminen suoraan poliittiseksi tuskin auttaa tilanteessa. Johtoa on vietävä siihen suuntaan, että virkamieskunta erotetaan vahvemmin poliittisesta johdosta."

Junes Lokka (asyl.)

"KD-ryhmän mielestä on järkevä jatkaa nykyisellä mallilla. Hiljalleen alkanutta kehittämistä on hyvä jatkaa. Pormestarimalli lienee vielä vieras."

Marja-Leena Kemppainen (kd.)

"Olemme erittäin tyytyväisiä, jos päädytään siihen, ettei pormestarimallia oteta käyttöön Oulussa. Siinä muun muassa olisi eri valtuustoryhmien kannalta valta keskittynyt ja tiedonkulku huonontunut entisestään sekä johtaminen muuttunut epäjatkuvaksi tuplajohtamiseksi. Duaalimallilla voidaan jatkaa, mutta siinä on kehitettävää, esimerkiksi tiedonkulku."

Anne Snellman (sin.)

Juttua ja otsikkoa korjattu 15.10. kello 15.06. Oulun kaupunginhallitus ei hyllyttänyt pormestarimallia vaan asia jätettiin maanantain kokouksessa pöydälle.

Pormestarit Helsingissä ja Tampereella

Pormestarimalli on käytössä suurista kaupungeista Helsingissä ja Tampereella.

Lahti on päättänyt siirtyä pormestarimalliin vuonna 2021.

Useissa kaupungeissa siirtymistä on pohdittu.

Tampereella on pormestari ja kolme apualispormestaria, jotka toimivat myös lautakuntien puheenjohtajina.

Helsingissä on pormestarin lisäksi neljä apulaispormestaria, jotka myös ovat lautakuntien puheenjohtajia.

Oulussa mallien ominaisuuksia vertaillut johtamisjärjestelmätoimikunta arvioi saamansa palautteen perusteella, että kaupungin nykyisessä johtamisjärjestelmässä on kehittämistarpeita, vaikka sitä pidetäänkin pääosin toimivana.

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (44)

Taitaa olla uusi ”kallioparkki”. Asiaa käsitellään niin kauan että se menee läpi. Täytyy sanoa että luottamus näihin huuhendaaleihin on täysin nolla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oganisaatiomuutos himmeliin.
Sillähän se korruptio ja osaamattomuus muuttuu lakiemme mukaiseksi kuntalaisten etujen pyyteettömäksi toteuttamiseksi.

Tarvitsemme suorempaa kansalaisyhteiskuntaa ja johtajiston vaihtamista kun KUNTALAISTEN edut eivät toteudu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tällaista on varmaan mukavampi miettiä kuin Oulun taloustilanne. Mihin ne resurssit käytetään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pormestarimallin huono puoli on poliittisen vallan keskittyminen kunnallisvaaleissa parhaiten menestyneelle puolueelle ja siksi ehdoton ei pormestarimallille.

Kaupunkien ja kuntien hallintoa täytyy karsia. Esimerkiksi Oulussa ja muissa suuremmissa kaupungeissa työntekijöitä on lisätty muun muassa projektityöhön. Mikäli kaupungin/kunnan työntekijät eivät selviä projektityöstä omien työtehtävien ohessa niin ei muuta kuin työntekijä vaihtoon, kyllä tekijöitä löytyy mikäli tahtoa pätevien ja kykenevien palkkaamiseen riittää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ehdoton Ei sikailulle veronmaksajien rahoilla! Pormestarimallilla ei ole muuta tarkoitusta, kuin varmistaa puoluepampuille lisää sikapalkkaisia suojatyöpaikkoja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eikös MunOulu ole juuri tätä sikailua, veronmaksajien rahaa laitetaan palamaan oikein urakalla. Ei näytä virkamiesjohtoinen malli olevan sen parempi.

Pormestariksi voidaan valita myös sitoutumaton henkilö ja pormestarille tulisi olemaan rajoitteita mitä voi tehdä. Ei tässä mitään yksinvaltiasta olla valitsemassa. Apulaispormestareiden palkkaaminen, yms olisi valtuuston päätettävissä, kuten kaikki muukin sikailu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Näin on. Oululaiset poliitikot miettivät asian siltä kannalta, että kun yksi puoluetyöntekijä valitaan pormestariksi sopimuksella, niin tarvitaan niin ja niin monta apulaispormestaria ja heille kaikille poliittiset sihteerit. Juuri näin on tehty Helsingissä ja Tampereella. Ole siinä sitten onnellinen veronmaksaja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Turha on verrata siihen mitä on tehty Helsinkgissä ja Turussa. Oulu on niin pieni kaupunki, ettei täällä tarvita kuin yksi pormestari.
Oulussa kun on ei ole mitään minkä takia pormestri ei pärjäisi yksin virassaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hei älä kehtaa olla noin sinisilmäinen: Kun Oulun poliitikot päättävät omasta hyvästään niin konsensushengessä sitä pitää olla kaikille. Siksi pormestari ja leegio apulaispormestareita ja avustajia on aivan päivänselvä juttu. Ja siksi siihen EI pidä suostua.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Totuus näemmä ottaa koville. Hei älä kehtaa olla noin tietämätön. Ilmeisesti et käsitä, että ei olematonta virkaa voida perustaa eli oulun kokoiselle käpykylälle ei ole tarvetta, kuin yhdelle pormestarille ja siksi virkoja ei tule useampaa.
Toisaalta on erittäin hyvä, että tästä asiasta ei oululaisilta kysytä sillä näin vaativaan kysymykseen ei oululaiset kykenisi vastaamaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Perustetaan Napoleonin virka näille tittelien kipeille johtajille tai oisko setä aurinkoinen kun Oulu on tälläinen merenranta kaupunki.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"Keskustaryhmän puheenjohtaja Jukka Kolmonen perustelee pormestarikantaa sillä, että määräaikaisena poliittinen johtaja joutuu todelliseen vastuuseen päätöksistä."

En haluaisi, mutta saisiko tälle kommentille nauraa. Onko totta, että peruste pormestarimallille lähtee vain ja ainoastaan siitä, että joutuu vastuuseen jostakin. Nyt kysyn, että eikö päätöksiä pidä tehdä aina niin, että joutuu vastuuseen niistä asioista, joista on päättämässä millä tasolla tahansa. Kummallinen keskustaryhmänjohtajan kannanotto, aivan kummallinen.

Me emme tarvitse pormestarimallia. Jokaisessa kaupungissa, jossa se on, on velka kasvanut ja politiikka on tullut aina vain lyhytjänteiseksi tällä tavalla. Me tarvitsemme sellaisen kaupunginhallinnon, joka puhaltaa yhteen hiileen ja sellaisen virkamieskunnan, joka ei tee politiikkaa, vaan toteuttaa poliitikkojen päätökset. Me emme tarvitse pormestareita pönöttämässä joka paikassa ja kalastelemassa äänestäjiä, vaan sellaiset poliitikot, jotka uskaltavat ottaa vastuuta joka hetki.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mitä eroa on lyhytjänteisellä ja pitkäjänteisellä politiikalla, ei yhtään mitään.

Oulun kaupunginjohto saa nyt suhteellisen vapaasti tehdä kaikkea tyhmää ja jakaa veronmaksajien rahoja miten lystää koska Suomen laki ja työehtosopimukset eivät salli kaupungin johdon määräaikaisuutta tai erottamista. Pormestarimalli olisi ainoa tapa saada vastuuta kaupungin johtamiseen. Pormestari ei olisi yksinvaltias vaan noudattaisi ja toteuttaisi kunnanvaltuuston päätöksiä.

Oulun kaupungin johdossa on tällä hetkellä mätää kun täällä saa mm. rakentaa hotellin keskelle toria ja kaupungin velkaantumiseen ei tarvitse puuttua. Muutenkin rakentamisen ja kaavoituksen suhteen on kadonnut tolkku.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomalaista ongelman ratkaisua pahimmillaan: kaadetaan lisää rahaa, niin kuvitellaan ongelmien poistuvan. Todellisuudessa ongelmat pitää ratkaista lainsäädännöllisesti, ei kikkailemalla kavereille uusia hyväpalkkaisia virkoja kyseenalaisilla perusteilla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vähänpä tosiaan tiedä asioista. No, eipä tuo nyt yllätys ollut kuitenkaan, koska kyseessä oulu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No miten Turussa? Turussa päätetty palkata pormestari ja kolme apulaispormestaria muun ihran päälle. Selvitätkö seikkaperäisesti miten Turun tilanne nyt oleellisesti paranee verrattuna esim Ouluun? Palkkakulut kyllä kasvavat, samoin virkamieskunta, mutta tuskin veronmaksajat tästäkään menoreijästä tulevat hyötymään. Päinvastoin, kasvaneet palkkakulut ovat aina pois muualta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Turku onkin kansainvälisempoi kaupunki, kuin maaseutu oulu ja siksi on perusteltua, että on useita pormestareita.
Turku on kaupunki verrattuna ouluun, sillä eihän oulun kaupungissa asu kuin vajaa 150 000 ihmistä vaikka oulun alueella asuu 200 000.
Nuo palkkakulut ovat pieni menoerä siihen nähden paljonko menee kaupunkilaisten turhuuksiin rahaa.
Turkua kun ei voi verrata ouluun, sillä oulu on kylä verrattuna Turkuun.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eli ei tullut minkäänlaista vastausta, miten lisäiharan palkkaaminen hyödyttäisi Oulua tai edes Turun valtaisaa, kansainvälistä ja kuumaa metropolia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No onpa kummaa nuivistelua. Oulussa

Kyllähän veronmaksajien ristiksi olisi joutanut vielä yhden entisen poliitikon suojatyöpaikan perustaa. Ei sois maksanu kaikkineen ees puolta miljoonaa vuodessa. Maltillisella 15000 €/kk palkalla ja sopivalla edustusbudjetilla.

Mutta nou hätä. Kunhan maakuntamalli saadaan valmiiksi, siellä piisää posteja tuhansille kampaviinerin mussuttajille. "Johtajasta" "projektiassistenttiin". Ja sukulaisten lapsille kesätyöpaikkoja. Kunhan puoluekirjan kannessa on oikeat kirjaimet.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eikös näitä hyvä palkkaisia ole jo aivan tarpeeksi istumassa ja hölmöilemässä täällä Oulussa. Ei tarvita lisää. Laittaa johonkin järkevään sekin raha.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (44)

Uutisvirta

15:50
Kristi Raik Viron Nato-kiistasta: En näe mitään vaihtoehtoja sille, että lähtisimme luomaan korvaavaa järjestelmää Natolle tai Yhdysvaltojen roolille
15:39
Kärpät solmi luottopuolustaja Heshkan kanssa jatkosopimuksen – myös Huttula ja Järvitalo jatkavat
15:28
Kärnä haluaa hirviaseille, patruunoille ja hirvikoirille verovähennysoikeuden
15:23
Trumpin virkarikostutkinnassa kuullaan EU-suurlähettilästä – kertonut tapahtumista eri versioita
15:23
EK:n puheenjohtaja Lundmark Postin riidasta: "Valtio-omistajan ei pitäisi omilla toimillaan vaikeuttaa jo valmiiksi vaikeaa tilannetta"
14:25
Erno Saukko lähti elokuussa vuoden mittaiselle vaellukselle – talvi on näyttänyt jo ankaruutensa: "Olimme syysvarusteissa 30 asteen pakkasessa" Tilaajille
14:20
Raksilan K-Citymarket ja Jounin Kauppa äärioikeiston mainoksessa – ”Olihan se järkytys, koska emme missään nimessä ole tuommoisessa mukana”
74
Professori pyysi poistamaan Mannerheimin kuvan Oulun yliopiston opiskelijoiden kiltatilasta – "Esitin oman käsitykseni asiasta"
56
Oulun yliopiston hallitus: Kiinteistöselvityksen teko alkaa – "Joskus on järkevämpää rakentaa uutta kuin korjata vanhaa"
50
Postilakon purkuyritykset jatkuvat iltapäivällä – tukilakot jatkuvat, vaikka työnantaja syyttää niiden perusteita vanhentuneiksi
32
Huuhkajat varmuudella lohkossa A tai B: Tämä tiedetään jo nyt Suomen pelipaikoista, vastustajista ja ottelupäivistä
23
Metsästysrikoksia tutkitaan Kuhmossa: Susilauman kulkureitille oli asetettu polkurautoja ja myrkkyä – metsästäjän koira kuoli myrkkyyn
21
Pudasjärven vuoden 2022 Suviseurat siirtyvät, tavoitteena järjestää tapahtuma seuraavana kesänä
20
Oulun kouluissa ja päiväkodeissa juodaan jatkossa luomumaitoa, joka kerätään 120 kilometrin säteellä Oulusta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi ja Kemijärvi jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Sinun valintasi - eroa AY-liitosta!

243 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Sinun valintasi - eroa AY-liitosta!

Jos EK:on kuuluva miljonääri maksaa käytännössä muutaman prosentin tuloistaan veroa, siis paljon vähemmän mitä omat palk... Lue lisää...
Maailmanrannan Rellu

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

20.11.

Fingerpori

20.11.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image