Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Jatkuva kas­va­tus vä­hen­tää met­sä­ta­lou­den luon­to­hait­to­ja – So­pi­vis­sa koh­teis­sa me­ne­tel­mä on avo­hak­kui­siin pe­rus­tu­vaa met­sän­kä­sit­te­lyä ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vam­paa

Jatkuvapeitteinen käsittely tarkoittaa metsänkäsittelyä ilman avohakkuuta. Kuva jatkuvan kasvatuksen menetelmin hakattavalta metsäkuviolta Utajärveltä helmikuulta.
Jatkuvapeitteinen käsittely tarkoittaa metsänkäsittelyä ilman avohakkuuta. Kuva jatkuvan kasvatuksen menetelmin hakattavalta metsäkuviolta Utajärveltä helmikuulta.
Kuva: Teija Soini

Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely vähentää metsätalouden haitallisia ympäristövaikutuksia ja se voi olla maanomistajalle myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Näin kertoo Suomen Luontopaneelin juuri julkaistu raportti.

Jatkuvapeitteinen käsittely tarkoittaa metsänkäsittelyä ilman avohakkuita, jolloin metsä pysyy koko ajan puustoisena ja peitteisenä. Vallitseva käsittelymuoto talousmetsissä on jaksollinen metsänkäsittely, jossa puut kasvatetaan tyypillisesti samanikäisinä ja lopuksi tehdään avohakkuu.