Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Jär­jes­tö­jen rooli tur­vat­ta­va hy­vin­voin­ti­alueil­la ja kun­nis­sa

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestöt toteuttavat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tuottavat ihmislähtöisiä palveluita ja edistävät ihmisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja luottamusta.

Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu jatkossa sekä hyvinvointialueiden että kuntien tehtäviin. Ne eivät selviä kuitenkaan tehtävästään yksin vaan tarvitsevat kumppanuutta kansalaisjärjestöjen kanssa.