Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Jäälin ve­sien­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­le kaksi 10 000 euron lah­joi­tus­ta

Oulu

Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys on saanut kaksi 10 000 euron suuruista lahjoitusta. Ne tulevat jääliläisiltä yksityishenkilöiltä, jotka eivät halua nimiään julkisuuteen.

Lahjoittajat kertovat arvostavansa yhdistyksen tekemää merkittävää vesien kunnostustyötä.

Yhdistys voi käyttää lahjoitusvarat vesistön lisäksi myös muihin luontoympäristöön kohdistuviin toimiin, jotka hyödyntävät asukkaita.

Vesienhoitoyhdistys on perustettu vuonna 2011. Se on panostanut etenkin Jäälinjärven kunnostamiseen, minkä myötä järven tila on selkeästi parantunut.

Yhdistys on osallistunut myös Jääli–Koiteli-vaellus- ja hiihtoreitin toteuttamiseen.

Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys on saanut aiemminkin 10 000 euron lahjoituksen jääliläiseltä yksityishenkilöltä.