Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

IPCC: Il­mas­ton­muu­tok­seen so­peu­tu­mis­toi­mil­la on kiire, joil­lain alueil­la on­gel­mia jo nyt – Venäjän de­le­gaat­ti pyysi sotaa an­teek­si

Ukrainan delegaatti oli puolestaan pahoillaan siitä, että IPCC:n raportti joutuu kilpailemaan mediatilasta sodan kanssa.

Koira ui tulvivalla kadulla Intiassa viime vuonna. Ilmastonmuutoksen eteneminen lisää muun muassa tuhoisten tulvien määrää edelleen, kertoo IPCC:n raportti.
Koira ui tulvivalla kadulla Intiassa viime vuonna. Ilmastonmuutoksen eteneminen lisää muun muassa tuhoisten tulvien määrää edelleen, kertoo IPCC:n raportti.
Kuva: IDREES MOHAMMED

Toimilla ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on kiire, koska sopeutuminen ja ilmaston kannalta kestävä kehitys vaikeutuu maapallon keskilämpötilan nousun myötä. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n uusimman ilmastoraportin mukaan joillain alueilla ilmastonmuutokseen sopeutuminen on haastavaa jo nyt.

Uusimman raportin juuri julkaistu toinen osa keskittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja niihin sopeutumiseen.

Raportin mukaan päästöjen vähennyksen lisäksi tarvitaan sopeutumistoimia, joilla voidaan ehkäistä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja. Tällä hetkellä toteutuneet sopeutumistoimet jäävät yhä kauemmaksi niistä toimista, joita tarvittaisiin yhä suurempien riskien torjumiseksi. Erityisen iso tämä aukko on alhaisen tulotason maissa.

Raportin mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa miljardien ihmisten elämään ympäri maailman, vaikka riskejä on yritetty vähentää. Eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät sellaiset ihmiset ja ekosysteemit, joilla sietokykyä on vähiten.

Lämpöaallot, kuivuus ja tulvat ovat heikentäneet miljoonien ihmisten ruoka- ja vesiturvaa erityisesti Afrikassa, Aasiassa, Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä pienillä saarilla.

Tällä hetkellä maapallon keskilämpötila on noussut 1,1 astetta esiteollisesta ajasta. Raportin mukaan tilapäinenkin 1,5 asteen lämpötilan ylittäminen johtaa vakaviin seurauksiin, joista osa on peruuttamattomia.

Suomessa sadannan määrä kasvaa

Mikäli maapallon keskilämpötila nousee yli kolme astetta esiteollisesta ajasta, sadannan määrä Suomen alueella voi kasvaa huomattavasti. Suomessa yhden päivän sadannan enimmäismäärän ennustettaisiin kasvavan monin paikoin yli kymmenyksellä. Tämä tarkoittaa entistä kovempia vesi- ja lumisateita.

IPCC:n mukaan tämänhetkinen lämpeneminen näkyy Euroopassa lämpöaaltojen ja kuivuuden yleistymisenä.

Monilla Euroopan alueilla yli 35 asteen äärimmäisten hellepäivien määrän vuodessa ennustetaan nousevan huomattavasti, mikäli lämpötila nousee kolmella asteella. Kuitenkin myös 1,5 asteen lämpötilanousun myötä näin kuumien päivien määrä voisi nousta huomattavasti Etelä-Euroopan lisäksi myös joillain alueilla Keski-Euroopassa.

Raportissa kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkeihin, joissa elää nykyään yli puolet maailman kaikista ihmisistä.

– Yhdessä kaupungistuminen ja ilmastonmuutos aiheuttavat kompleksisia riskejä etenkin kaupungeissa, joiden kasvu on huonosti suunniteltua, sanoo IPCC:n työryhmän toinen puheenjohtaja Debra Roberts tiedotteessa.

On käynyt ilmi, että osa sopeutumistoimista on aiheuttanut tuhoa luonnolle ja jopa lisännyt kasvihuonekaasujen päästöjä.

Anteeksipyyntö hyökkäyksestä Ukrainaan

Sunnuntaina Venäjän delegaation johtaja pyysi IPCC:n kokouksessa anteeksi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Delegaation johtaja Oleg Anisimov halusi pyytää hyökkäystä anteeksi kaikkien niiden venäläisten puolesta, jotka eivät pysty estämään konfliktia.

Aiemmin Ukrainan delegaation Svitlana Krakovska oli puhunut maansa ahdingosta ja sanonut, ettei Ukraina tule antautumaan. Hän oli myös pahoillaan, että IPCC:n raportin tulokset joutuvat kilpailemaan mediatilasta sodan kanssa.