Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kolumni
Tilaajille

Il­mas­to­mal­lien avulla ym­mär­räm­me ih­mis­toi­min­nan vai­ku­tuk­sen il­mas­toon

Nobel-palkittu Syukuro Manabe teki läpimurron hiilidioksidin lämmitysvaikutuksen laskemisessa. Hän oli myös pioneeri nykyaikaisten kolmiulotteisten ilmastomallien kehittämisessä.

Fysiikan Nobel-palkinto myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilmastoon liittyvistä tutkimuksista. Palkituista Syukuro Manabe ja Klaus Hasselmann ovat ilmastotutkijoita ja Giorgio Parisi tilastollisen fysiikan tutkija, jonka tuloksia voidaan soveltaa yleisesti monimutkaisten systeemien ominaisuuksiin.

Kemian Nobel on myönnetty kerran ilmakehätieteilijöille. Vuoden 1995 palkinto annettiin ilmakehän otsonikadon kemiallisten mekanismien selvittämisestä. Toki jo vuonna 1903 kemian Nobel meni Svante Arrheniukselle, joka laski ensimmäisenä hiilidioksidin maapalloa lämmittävää vaikutusta, mutta palkinnon perusteena olivat hänen sähkökemialliset tutkimuksensa.