Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Tilaajille

IL: Met­sä­hal­li­tus myönsi päät­tä­jil­le il­mai­sia met­säs­tys­lu­pia  – Mikko Kärnä: "Jos kat­sot­tai­siin lah­juk­sen ot­ta­mi­sek­si, eroai­sin edus­kun­nas­ta"

Metsähallitus on myöntänyt maksuttomia metsästyslupia maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.), ministeriön johtaville viranhaltijoille sekä muille päättäjille, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan oikeuskanslerinvirasto selvittää, onko Metsähallitus toiminut oikein ilmaislupia jakaessaan.

Iltalehden mukaan yksityishenkilö on pyytänyt oikeuskansleria selvittämään, onko Metsähallitus syyllistynyt lahjoman antamiseen ja maksuttoman luvan saajat lahjoman vastaanottamiseen.