Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ikä­ih­mis­ten kotiin an­net­ta­via en­nal­ta­eh­käi­se­viä pal­ve­lu­ja tulee ke­hit­tää

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Ikävoimainen Oulu -toimenpideohjelman. On tärkeää, että 33 toimenpide-ehdotusta toteutuvat.

Tein valtuustoaloitteen, että jokaiselle kaupungin suuralueelle perustetaan monialainen alueellinen ikäihmisten työryhmä. Esitys meni läpi ja keskisen alueen pilotti toteutetaan Höyhtyän suuralueella. Laadimme ikävoimainen Höyhtyä konkreettisen toimenpideohjelman.