Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ii­jo­keen is­tu­te­taan me­ri­lo­hien ja -tai­me­nien poi­ka­sia osana vael­lus­ka­la­han­ket­ta

Metsähallitus ja Voimalohi Oy istuttavat vaelluskalojen poikaset touko-kesäkuun vaihteessa.

Iijoen pääuomaan istutetaan merilohen poikasia. Kuvituskuva.
Iijoen pääuomaan istutetaan merilohen poikasia. Kuvituskuva.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Metsähallitus ja Voimalohi Oy istuttavat touko- ja kesäkuun aikana Iijokeen ja sen sivujokiin merilohien ja -taimenien poikasia. Poikasten istuttaminen on osa vuosina 2020–2022 toteutettavaa Iijoen vaelluskalahanketta. Istutuksilla pyritään luomaan uusia lohikalakantoja.

Loukusanjokeen, Pärjänjokeen ja Livojokeen istutetaan pääasiassa meritaimenia. Merilohia istutetaan Iijoen pääuomaan ja Livojokeen.

Suurin osa istutettavista poikasista on vastakuoriutuneita. Jonkin verran istutetaan myös esikesäisiä ja yksivuotisia poikasia. Pienpoikasia aiotaan istuttaa vuosien edetessä yhä enemmän.

Metsähallitus seuraa istutusten tuloksia sähkökoekalastuksilla heinä-elokuussa.

Iijoen vaelluskalahanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa euroa. Vaelluskalojen istuttamisen lisäksi hankkeen myötä Haapakoskelle rakennetaan smolttien alasvaellusväylä sekä toteutetaan lohikalojen ylisiirtoja ja seurantaa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma. Ohjelman tavoitteena on parantaa vaelluskalojen elinympäristöä ja elvyttää vaelluskalakantoja Suomen virtavesissä.