Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Iijoen vael­lus­ka­la­kan­to­jen vah­vis­ta­mi­sek­si on käyn­nis­tet­ty uusi hanke – "Iijoen Haa­pa­kos­kea voidaan tässä tee­mas­sa pitää val­ta­kun­nal­li­se­na yk­kös­koh­tee­na"

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan uusi hanke on looginen jatkumo juuri päättyneelle Iijoen vaelluskalakärkihankkeelle.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tavoitellaan tehokkaita lohikalojen ylisiirtoja Raasakan kalatien ja Haapakosken alavaellusväylän yhteyteen rakennettavien kiinniottolaitteiden avulla.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tavoitellaan tehokkaita lohikalojen ylisiirtoja Raasakan kalatien ja Haapakosken alavaellusväylän yhteyteen rakennettavien kiinniottolaitteiden avulla.
Kuva: Eetu Kautto

Iijoen vaelluskalakantojen vahvistamiseksi on käynnistetty syksyllä uusi hanke. Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022 rakennetaan smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Haapakoskelle, seurataan ja ylisiirretään merilohia- ja taimenia sekä istutetaan pienpoikasia. Lisäksi Raasakan kalatien rakentamisen käynnistämistä edistetään edelleen.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan uusi hanke on looginen jatkumo juuri päättyneelle Iijoen vaelluskalakärkihankkeelle.

– Lohikalojen vaelluspoikasten alasvaelluksen tukeminen on keskeinen osa-alue rakennettujen vesien vaelluskalakantojen elvyttämisessä. Iijoen Haapakoskea voidaan tässä teemassa pitää valtakunnallisena ykköskohteena, erityisasiantuntija Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo tiedotteessa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tavoitellaan tehokkaita lohikalojen ylisiirtoja Raasakan kalatien ja Haapakosken alavaellusväylän yhteyteen rakennettavien kiinniottolaitteiden avulla.

Parhaassa tapauksessa lohikalojen luonnonkierto käynnistyisi melko nopeasti.

– Olisi tärkeää saada käytännön tietoa nyt edistettävien ratkaisujen toimivuudesta. Eli kuinka kalat ohjautuvat Raasakan kalatiehen ja Haapakosken alasvaellusväylään ja toisaalta, kuinka ne käyttäytyvät niiden läpi mennessään. Tällainen tieto auttaa ohitusratkaisujen valmistelua myös muille Iijoen padoille, hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta kertoo tiedotteesta.

Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hankkeen koordinoinnista vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kokonaisbudjetti on 1,4 miljoonaa euroa.