Iijoen tulvat nyt hui­pus­saan, Kuu­sa­mos­sa tul­va­huip­pu voi nousta mit­taus­his­to­rian suu­rim­mak­si

Pudasjärvellä Iijoen tulvavesi on peittänyt alleen Rajamaanrannan uimarannan. Uimakopit on kiinnitetty narulla puihin.
Pudasjärvellä Iijoen tulvavesi on peittänyt alleen Rajamaanrannan uimarannan. Uimakopit on kiinnitetty narulla puihin.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Lumien sulaminen on kiihtynyt ja virtaamat kasvaneet huippuunsa Iijoen vesistöalueella. Suurin osa Iijoen lumista on sulanut. Järvien pinnat nousevat nopeasti.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Tulvakeskus kehottavat tulvariskialueilla varautumaan tulviin omatoimisella kiinteistöjen suojaamiseen ja poistamalla tulvavaara-alueilta irtotavarat.

Ely-keskuksen arvion mukaan Pudasjärven vedenkorkeus saavuttanee huippunsa tämän viikon aikana. Vedenpinta nousee vielä 20–50 senttiä. Pahimmassa tilanteessa loma-asuntoja on kastumisvaarassa. 

Jongunjärvellä vesi virtaa Länsirannantien ylitse Kiiminkijoen valuma-alueelle, minkä takia tie on suljettu. Jongunjärven oletetaan nousevan nykyisestä tasostaan vielä noin 20 senttiä, minkä jälkeen pinta lähtee hitaasti laskemaan.  Arvion mukaan Länsirannantie on poikki noin 10 päivää.

Myös Livojoella tulvahuippu saavutetaan tällä viikolla. Aiemmista ennusteista poiketen Siuruanjoella toinen tulvahuippu jäi tulematta ja virtaamat laskevat kohti tavanomaisia kesätasoja.

Kuusamon seudulle tulvahuippu saapuu ensiviikon aikana. Tulvahuipusta tulee mahdollisesti mittaushistorian suurin.

Oijärvellä tulvahuippu on ohitettu ja järven pinta on kääntynyt laskuun.