Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu on edennyt ri­peäs­ti

Viime kesäkuussa saatiin pitkään odotettu päätös, kun eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen uudistuksen lainsäädännön. Pohjois-Pohjanmaalla muutokseen on valmistauduttu vuosien ajan. PoPSTer-hankkeessa 2016–2018 katsottiin ensimmäistä kertaa laajemmin koko maakunnan sote-palveluita.

Työtä jatkettiin POPmaakunta-hankkeessa vuosina 2018–2019. Valmistelu jatkui nykyhallituskaudella, kun POPsote-hanke käynnistyi keväällä 2020. Kattava kehittämistyö on kantanut hedelmää. Lakien voimaantulon jälkeen hyvinvointialueen valmistelussa on päästy ripeästi eteenpäin.