Mainos

Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla ihmistä varten

Nopea hoitoon pääsy on turvattava monituottajuudella. Palveluseteli tuo valinnanvapautta ja antaa eri kokoisille palveluntuottajille tasaveroisen aseman

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Simonen katsoo, että on toissijaista, mikä taho hyvinvointipalvelun tuottaa. Tärkeintä sen sijaan on hoidon oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus.
Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Simonen katsoo, että on toissijaista, mikä taho hyvinvointipalvelun tuottaa. Tärkeintä sen sijaan on hoidon oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus.

Kokoomus haluaa, että kaikki sote-palvelut ovat tarpeen tullen nopeasti saatavilla jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta tai taloudellisesta asemasta riippumatta.

Sairauksien ehkäisyssä sekä hoidossa pitää toimia jo ennen kuin ihminen tarvitsee sairaalahoitoa, ja perheitä on autettava ajoissa eikä vasta lastensuojelussa. Tämä on ihmisten ja yhteiskunnan etu.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen mukaan hyvinvointialueen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti.

”Tärkeintä ei ole, mikä taho palvelut tuottaa, vaan ihmisille tulee tarjota laaja valinnanvapaus ja tuottaa palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti”, toteaa Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Simonen.

Tärkeintä ei ole tekijä vaan nopea hoitoon pääsy

Nopea pääsy hoitoon varmistuu sillä, että palveluja voidaan hankkia joustavasti monelta eri tuottajalta, myös muilta kuin hyvinvointialueen omilta yksiköiltä. Simosen mukaan tällainen monituottajuus on välttämätöntä, jotta voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin.

”Erinomainen tapa palvelujen hankkimisessa on palveluseteli. Se takaa ihmisten valinnanvapauden ja palvelusetelillä voidaan tuottaa kustannustehokkaimmat sekä parhaiten tarpeeseen sopivat palvelut.”

Kustannuslaskentaa tulee kehittää niin, että kaikkien palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan aidosti vertailla.

”Palveluseteli mahdollistaa myös palvelujen tuottajien tasavertaisen kilpailun. Erikokoisilla yrityksillä ja muilla toimijoilla tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet osallistua hankintoihin.”

Tarvitaan rohkeutta uudistua

Talouden paine hyvinvointialueella on kova ja ammattilaisista on huutava pula.

”Kokoomuksen mielestä ratkaisu näihin ongelmiin ei ole juustohöylääminen ja näivettäminen, vaan haluamme panostaa rohkeasti ennaltaehkäisyyn ja keveämpiin palveluihin”, Simonen painottaa.

Hyvinvointialueella on hyödynnettävä digitaalisia palveluita ja muita teknologian ratkaisuja.

”Näin saamme hillittyä kustannuksia ja kohdennettua ammattilaisten työn heille, jotka kipeimmin heidän apuaan tarvitsevat. ”

”Monituottajuuden lisäksi meidän on panostettava hyvään johtamiseen. Henkilöstölle on annettava mahdollisuus keskittyä työhönsä ja vapaus kehittää toimintaansa.”

Tukea on oltava tarjolla jo ennakkoon

Myös sosiaalipalveluissa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota palveluiden saatavuuteen ja laatuun sekä asiakkaan itsemääräämisoikeuteen. Esimerkiksi vanhusten, vammaisten, lapsiperheiden ja nuorten on saatava tarpeitaan vastaava palvelu.

Kokoomus haluaa kiinnittää huomiota ennaltaehkäisyyn: Jos perheiden ongelmatilanteisiin tai ikääntyneiden lisääntyneeseen palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan ajoissa, seuraukset ovat sekä inhimillisesti että talouden kannalta kohtuuttomat.

Lue Kokoomuksen näkemys sote-palveluiden kehittämiseksi kokonaisuudessaan tästä.