Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Huu­me­po­lii­sin lah­jus­vyyh­des­sä uusia pi­dä­tyk­siä

Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion lahjusjutussa on otettu kiinni ja pidätetty uusia ihmisiä eilen ja tänään.

Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion lahjusjutussa on otettu kiinni ja pidätetty uusia ihmisiä eilen ja tänään. Tutkintaa johtavien syyttäjien mukaan uudet epäillyt eivät ole poliiseja.

Viranomaiset ottivat Aarnioon kiinni tiistaina. Häntä epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta sekä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Helsingin poliisista ei ole muita epäiltyjä.

Syyttäjien mukaan muun muassa kotietsinnät jatkuvat yhä.

Aarnioon kohdistuvat epäilyt liittyvät poliisin seurantalaitehankintoihin. Aarnion epäillään saaneen etuuksia yksityisestä yhtiöstä ja osallistuneen esteellisenä hankintoihin, joita hänen työnantajansa teki yhtiöstä.

Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto tiedotti Aarnioon kohdistuvista lahjusepäilyistä ensimmäistä kertaa tiistaina. Samalla kerrottiin, että epäiltynä on myös tutkitun yhtiön liiketoiminnassa mukana ollut poliisimies. Poliisi kuuluu suojelupoliisin alipäällystöön.

Aarnio on siirretty pois tehtävistään ja häntä kohtaan on aloitettu virkamiesoikeudellinen menettely.

Tutkinnasta kerrotaan seuraavan kerran huomenna.