HS: Re­mont­tien ko­ti­myyn­tiä te­ke­vis­tä vii­des­tä fir­mas­ta tehty yli 1200 yh­tey­den­ot­toa ku­lut­ta­ja­vi­ran­omai­sil­le vuo­des­ta 2015, kär­jes­sä Läm­pö­lux – Yhtiöt lu­paa­vat pa­ran­taa ta­po­jaan

Kuluttaja-asiamies tiedotti viime kesänä, että yritysviisikosta Suomen Lämpöikkuna eli Lämpölux, Ideko Suomi ja Kotisun ovat rikkoneet lakia iäkkäiden huomioimisen ja aggressiivisen menettelyn osalta.

Kuluttaja-asiamiehen erityishuomion kohteeksi ongelmallisten ja jopa lainvastaisten myyntitapojensa vuoksi päätyneistä viidestä remonttiyhtiöstä on tehty peräti 1 250 valitusta kuluttajariitalautakuntaan vuodesta 2015 alkaen.
Kuluttaja-asiamiehen erityishuomion kohteeksi ongelmallisten ja jopa lainvastaisten myyntitapojensa vuoksi päätyneistä viidestä remonttiyhtiöstä on tehty peräti 1 250 valitusta kuluttajariitalautakuntaan vuodesta 2015 alkaen.
Kuva: Peura Pekka

Kuluttaja-asiamiehen erityishuomion kohteeksi ongelmallisten ja jopa lainvastaisten myyntitapojensa vuoksi päätyneistä viidestä remonttiyhtiöstä on tullut peräti 1 250 yhteydenottoa kuluttaja-asiamiehelle sekä kuluttajaoikeus­neuvojille vuodesta 2015 alkaen.

Listan kärjessä on Lämpölux-nimellä ikkuna- ja oviremontteja myyvä Suomen Lämpöikkuna. Muut neljä ovat keittiöremontteja tekevä Ideko Suomi, putkiremontteihin keskittynyt Kotisun, aurinkopaneeleita tarjoava Pohjolan Energia sekä Restakoti, joka tekee hormi- ja kattopinnoituksia.

Lämpöluxin ja Idekon kotipaikka on Oulu, muilla Jyväskylä.

Luvuista kertoo Helsingin Sanomat.

Suomen Lämpöikkunasta yhteydenottoja on kirjattu kaikkiaan 435 kappaletta vuodesta 2015 aina tammikuun 25. päivään tänä vuonna.

Kotisunista on samalla aikavälillä otettu yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai -asiamieheen 354 kertaa, Idekosta 201 kertaa, Restakodista 143 kertaa ja Pohjolan Energiasta 117 kertaa.

Kyse on monensisältöisistä yhteydenotoista, joissa kuluttajat esimerkiksi valittavat yrityksen toiminnasta tai kysyvät omista oikeuksistaan firmojen kanssa solmittujen sopimusten suhteen, kertoo lakimies Annina Huolman Kilpailu- ja kuluttajavirastosta Kalevalle.

Idekoa, Suomen Lämpöikkunaa ja Pohjolan Energiaa yhdistää se, että taustalla toimii joukko Oulun seudulla vaikuttavia Koskelon suvun miehiä. He ovat tehneet remonttibisneksellä ja yhtiöitä myymällä merkittävän omaisuuden.

Lainvastaista menettelyä

Kuluttaja-asiamies tiedotti jo viime kesänä, että yritysviisikosta Suomen Lämpöikkuna, Ideko Suomi ja Kotisun ovat toimineet kuluttajansuojalain vastaisesti iäkkäiden huomioimisen ja aggressiivisen menettelyn osalta.

Pohjolan Energian ja Restakodin menettelyissä oli muita ongelmallisia piirteitä.

Kuluttajaviranomaisen mukaan aggressiivinen kotimyynti on usein kohdistunut iäkkäisiin ihmisiin. Aggressiivista menettelyä on esimerkiksi häirintä, pakottaminen ja painostaminen kaupanteossa.

Painostamisessa on tyypillisesti kyse siitä, että myyjä käyttää hyväksi henkilön väsymystä, sairautta tai vanhuuden heikkoutta ja uuvuttaa hänet tekemään sopimuksen, KKV kertoo.

Kuluttaja-asiamies kertoi edellyttäneensä kaikilta viideltä firmalta sitoutumista ongelmallisten toimintatapojen korjaamiseen.

Johtajat: Toimintaa parannetaan

Kaikkien kuluttaja-asiamiehen hampaissa olevien yhtiöiden johtajat kertovat nyt HS:lle, että toimintatapoihin on puututtu ja toimintaa on korjattu tai ollaan korjaamassa kuluttajaviranomaisen yhteydenottojen jälkeen.

Esimerkiksi Suomen Lämpöikkunan toimitusjohtaja Miika Luukkonen kertoo, että kaikki kuluttajaneuvonnasta tulevat yhteydenotot tulevat jatkossa hänelle tiedoksi mahdollisia toimia varten.

Luukkosen mukaan yhtiön johdolla on sovittu tapaaminen kuluttajaviraston kanssa maaliskuussa. Sen asialista on vielä auki, mutta tarkoitus on "tiivistää yhteistyötä", toimitusjohtaja kertoo.

Idekon toimitusjohtaja Samuel Koskelo myöntää, että "emme ole aina onnistuneet, kuten KKV:n huomautukset osoittavat."

Koskelon mukaan huomautusten jälkeen eettisiä ohjeita on päivitetty ja työntekijöitä vaaditaan sitoutumaan näihin ohjeisiin työsopimuksessa.

Kuluttaja-lehden artikkelissa haastateltu Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Annina Huolman totesi, että mainittuja viittä yritystä koskevat yhteydenotot kuluttajaneuvojille eivät ole loppuneet kesällä tapahtuneeseen kuluttaja-asiamiehen väliintuloon.

Ilmoitusten määrä kasvanut viime vuodet

KKV:n mukaan remontti- ja korjauspalveluiden kotimyyntiä koskevien ilmoitusten määrä on kokonaisuudessaan ollut kasvussa viime vuodet.

Ilmoituksissa toistuvat kertomukset aggressiivisesta menettelystä, esimerkiksi tunteja kestävistä myyntiesittelyistä, joiden aikana myyjä ei poistu kuluttajan kotoa pyynnöistä huolimatta. Ongelmia on ollut myös peruutusoikeudesta tai sen puuttumisesta kertomisessa.

Kohderyhmänä korostuvat iäkkäät kuluttajat, KKV kertoo.

Oikaisu 28.1. kello 12.15: Viidestä mainitusta yrityksestä on neljän vuoden aikana tullut kuluttajilta 1250 yhteydenottoa kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvojille. Kyse ei ole valituksista kuluttajariitalautakuntaan, kuten uutisesssa aiemmin kerrottiin. Yhteydenottojen sisältö vaihtelee, mutta kyse on useimmiten jostakin ongelmasta kuluttajan ja yrityksen välillä, kertoo KKV.