Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

HS: Ke­mi­jo­ki Oy lähetti Lapin ely-kes­kuk­sel­le tiuk­ka­sa­nai­sen oh­jeis­ta­van kir­jel­män: Vaatii mää­rit­te­le­mään Ke­mi­joen alaosan tilan hyväksi tyy­dyt­tä­vän sijaan

Yhtiön johto sanoo lehdelle, että kyse on "normaalista keskustelusta" ja kiistää pyrkivänsä painostamaan ely-keskusta.

Energiayhtiö Kemijoki Oy on ottanut poikkeuksellisen voimakkaasti kantaa Lapin ely-keskuksen Kemijoen vesien tilaa koskevaan arvioon.

Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Kyse on siitä, että ely-keskus määrittelee Kemijoen alaosan tilan oleva tyydyttävä. Kemijoki Oy:n mielestä arvio on väärä, ja yhtiön mukaan tämän osuuden ekologinen tila on hyvä.

Luokituksella on suurta merkitystä vesienhoidon kannalta, sillä ely-keskuksen antama luokitus edellyttää vaelluskalayhteyden avaamista Kemijoen padottuun alaosaan.

Lisäksi ely-keskus vaatii muutoksia voimayhtiöille määrättyihin kalatalousvelvoitteisiin, joiden avulla pyritään saamaan elinkelpoinen vaelluskalakanta Suomen suurimpaan jokeen. Kemijoki-yhtiö vastustaa myös uusia kalatalousvelvoitteita.

HS:n mukaan yhtiö on lähettänyt ely-keskukselle tiukkasanaisen ja sävyltään ohjeistavan kirjelmän, joka on päivätty viime elokuulle. Siinä viitataan EU-tuomioistuimen aiempiin päätöksiin sekä vaaditaan arvioimaan Kemijoen alaosan tila hyväksi.

– Niin sanotun Weser-päätöksen ja viimeistään korkeimman hallinto-oikeuden ns. Finnpulp-päätöksen jälkeen on selvää, että vesipuitedirektiivin mukainen tilaluokittelu on oikeudellisesti sitovaa ja ohjaa myös yksittäisiä luparatkaisuja toisin kuin Suomessa direktiiviä implementoitaessa katsottiin, lehden siteeraamassa kirjeessä sanotaan.

EU-direktiiviin perustuvan luokituksen sitovuus vaikuttaa tulleen yhtiölle yllätyksenä, HS kirjoittaa.

Kemijoki Oy:n mukaan joenosan tilan luokittelu tyydyttäväksi edellyttäisi toimia, jotka aiheuttavat merkittävää haittaa vesivoiman tuotannolle.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.