Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

His­to­ria tuntee taiteen mer­ki­tyk­sen hen­gen­nos­tat­ta­ja­na, iden­ti­tee­tin vah­vis­ta­ja­na, jäl­leen­ra­ken­ta­ja­na – tun­tee­ko ny­ky­het­ki sen?

Yhteisön, esimerkiksi kansakunnan kokema yhteys rakentuu kulttuurille. Historia tuntee taiteen merkityksen hengennostattajana, identiteetin vahvistajana, jälleenrakentajana.

Tunteeko nykyhetki sen? Historia ei tunne sellaista tapausta, jossa yhteiskunta olisi romahtanut liiallisen kulttuuriin panostamisen vuoksi. Kulttuurielämän lama ja taiteen itseisarvon kieltäminen taas ovat johtaneet moniin yhteiskunnallisiin alennustiloihin, jopa tuhoon ja sotiin.