Mainos

Hii­li­neut­raa­li kau­ko­läm­pö tulee lä­hel­tä, mutta kantaa kauas

Perinteinen kaukolämpö kehittyy entistä ekologisemmaksi. Oulun Energia tarjoaa nyt kaukolämpöasiakkailleen hiilineutraalia kaukolämpöä koteihin, yrityksiin ja teollisuuden tarpeisiin.

-

Oulun Energia oli yksi ensimmäisistä yhtiöistä Suomessa, joka julkisti hiilineutraaliuspolkunsa. Nyt yhtiön tavoitteena on täysi hiilineutraalius energiantuotannossa vuoteen 2035 mennessä. Nykyisin Oulun Energia kykenee tuottamaan jo puolet kaukolämpötarjonnastaan todennetusti täysin hiilineutraalisti, ja muutostahti kohti entistä suurempaa osuutta hiilineutraalin tuotannon osalta sen kuin kasvaa vuoden 2021 aikana.

Miten kaukolämpöä tuotetaan hiilineutraalisti, Oulun Energian lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila?

"Hiilineutraali kaukolämpö on peräisin aidosti uusiutuvista energianlähteistä. Meillä Oulun Energialla käytetään voimalaitoksissa yhä suuremmissa määrin biomassoja, joita syntyy mm. metsäteollisuuden sivutuotteina. Lisäksi mielenkiintoinen lisä hiilineutraalin kaukolämmön tuotannossa on teollisuuden ja kauppojen hukkalämpö, joka saadaan siirrettyä kaukolämpöverkkoon lämpöpumppujen avulla. Jatkossa myös datakeskusten hukkalämpö olisi vastaavasti valjastettavissa kaukolämmön piiriin", Alatulkkila kertoo.

Oulun Energian hiilineutraali kaukolämpö on alkuperätodennettua. Oulun Energian hiilineutraalin kaukolämmön alkuperän varmistaa vuosittain puolueeton tilintarkastaja, joka tuottaa siitä julkisen varmennusraportin. Hiilineutraalia kaukolämpöä myydään enimmillään vain sen todennetun tuotannon verran.

"Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden ostaa alkuperätodennettua hiilineutraalia kaukolämpöä, jota he voivat käyttää omiin vastuullisuuspäämääriinsä pyrkiessään. Esimerkiksi isoilla kiinteistönomistajayhtiöillä, julkishallinnon organisaatioilla ja teollisuuden toimijoilla voi olla jopa kunnianhimoisemmat hiilineutraaliustavoitteet verrattuna Oulun Energian omaan hiilineutraaliuspolkuun. Tavoitteenamme on tämän tuotteen avulla auttaa asiakkaitamme onnistumaan päämäärissään, pääsemään kohti omia vastuullisuusarvojaan", Alatulkkila kuvailee.

Kysyntää on jo ennen hiilineutraalin kaukolämmön varsinaista myyntiin tuloa. Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöt on sopinut siirtävänsä kaikki Oulun kohteet hiilineutraalin kaukolämmön piiriin mahdollisimman nopeasti.

Tuomalla markkinoille hiilineutraalin kaukolämmön vaihtoehdoksi kaikille kaukolämpöasiakkailleen, Oulun Energia pyrkii vauhdittamaan entisestään myös omaa muutostahtiaan hiilineutraaliuspolullaan. Investointeja lämpöpumppuihin ja muihin vastaaviin teknologioihin tullaan viemään eteenpäin aktiivisesti. Kaukolämmön tuottajana Oulun Energia voi samalla toimia myös uusien energiateknologioiden mahdollistajana.

Hiilineutraalia kaukolämpöä myös omakotitaloasujille

Uusi kaukolämmön vihreämpi muoto on yritysten ja julkisten organisaatioiden lisäksi yksityisasiakkaiden saatavilla. Näin jokainen kaukolämmön yksityisasiakas voi valita sen tukemaan arvomaailmaansa ja pienentämään hiilijalanjälkeään.

Panos hiilineutraaliin kaukolämpöön vaihtajille on sangen kohtuullinen. Aikaisempaan kaukolämpösopimukseen verrattuna keskimääräinen hintavaikutus omakotitaloasujille on vuositasolla vain noin 40–50 euron luokkaa.

Arina mukana kehittämässä uusia hiilineutraalin kaukolämmön lähteitä

Kaukolämpö toimii luonnollisena osana kiertotaloutta kaupunki- ja taajamaympäristössä. Oulun Energia kehittää parhaillaan yhteistyössä Osuuskauppa Arinan ja Caverionin kanssa ruokakauppojen kylmäkoneiden ylijäämälämmön talteenottoa, josta se voidaan johtaa kaukolämpöverkkoon. Toimintatapa korostaa kaukolämmön vastuullisuutta ja tulevaisuuden roolia asuinkeskittymien kiertotaloudessa.

"Periaatteessa kaikkiin ruokakauppoihin pystyttäisiin toteuttamaan tällainen ratkaisu. Kaukolämpö on keskiössä, kun pohditaan moderneja kaupunkienergiaratkaisuja", Alatulkkila kiteyttää.

Eikä hukkalämmön talteenoton merkitys ole mitenkään pieni. Oulun Energian, Arinan ja Caverionin pilotin mukaan laskennallisesti yhdestä kaupasta ylijäävällä energiamäärällä voisi kuitata noin 220 omakotitalon vuosikulutuksen.

Haluatko tietää lisää hiilineutraalista kaukolämmöstä? Lue lisää Oulun Energian verkkosivuilta: oulunenergia.fi/hiilineutraalikaukolampo ja tee vahva valinta – vaihda hiilineutraaliin kaukolämpöön!