Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te päättää kau­ten­sa no­peu­te­tus­ti jo sun­nun­tai­na – ai­kais­ta­mi­sen syynä asia­kas­vir­ran kasvu

Hiih­to­kes­kus Iso-Syötteen kau­si päättyy ai­kai­sem­mas­ta tie­dos­ta poi­ke­ten jo tä­nään sun­nun­tai­na 22. maaliskuuta kel­lo 17.

Hiih­to­kes­kus Iso-Syötteen kau­si päättyy ai­kai­sem­mas­ta tie­dos­ta poi­ke­ten jo tä­nään sun­nun­tai­na 22. maaliskuuta kel­lo 17. Arkistokuva.
Hiih­to­kes­kus Iso-Syötteen kau­si päättyy ai­kai­sem­mas­ta tie­dos­ta poi­ke­ten jo tä­nään sun­nun­tai­na 22. maaliskuuta kel­lo 17. Arkistokuva.
Kuva: Heikki Ketola

Hiih­to­kes­kus Iso-Syötteen kau­si päättyy ai­kai­sem­mas­ta tie­dos­ta poi­ke­ten jo tä­nään sun­nun­tai­na 22. maaliskuuta kel­lo 17.

Hiihtokeskuksen mukaan toiminta keskeytetään nopeutetulla aikataululla, koska odotettua rauhallista asi­a­kas­vir­ran ty­reh­ty­mis­tä ei ta­pah­tu­nut. Ta­voit­tee­na on mi­ni­moi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­ris­ki.

– Olem­me pa­hoil­lam­me alu­eel­la jo oles­ke­le­vien asi­ak­kai­den ja en­si vii­kol­la tän­ne tu­los­sa ol­lei­den puo­les­ta, mut­ta kiin­ni me­noa ai­kais­tet­tiin juu­ri hei­dän­kin ter­vey­ten­sä täh­den. Ei­li­sen sul­ke­mis­pää­tök­sen jäl­keen va­rauk­sia on sa­ta­nut en­si vii­kol­le, sa­moin kuin poh­joi­sen mui­hin kes­kuk­siin, Iso-Syöt­teen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jor­ma Te­rent­jeff kertoo.

Poik­keuk­sel­li­ses­ta ti­lan­tees­ta joh­tu­en hiihtokeskuksen va­raus- ja mak­su­eh­to­ja on muu­tet­tu. Hiihtokeskuksen hissilippuja, vuokravälineitä tai hiihtokoulupalveluita verkosta etukäteen ostaneet voivat saada varauksensa hyvitettynä täysimääräisesti takaisin.

Asi­ak­kai­ta pyy­de­tään ole­maan yh­tey­des­sä rin­ne­toi­mis­toon täl­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa. Alueella tällä hetkellä olevien hyvitykset tehdään ja vuokravälineet otetaan vastaan maanantaina kello 9.30 ja 17 välillä.

Hiihtokeskus ei hyvitä kausikortteja. Majoitusvarausten suhteen asiakkaiden tulee olla yhteydessä majoituksen tarjoajaan, toimitusjohtaja Terentjeff ohjeistaa.