Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mi­nis­te­riön hal­li­tus­neu­vok­sen mar­jan­poi­mi­joi­hin liit­ty­väs­sä ih­mis­kaup­pa­ju­tus­sa – nyt mi­nis­te­riö sel­vit­tää, täyt­ty­vät­kö virasta pi­dät­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraista epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Helsinki

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Sorainen vangittiin lievemmällä syytä epäillä -perusteella, eli poliisin on viikon kuluessa esitettävä lisäselvitystä oikeudelle vangitsemisen jatkamista varten. Käräjäoikeus voi siis määrätä Soraisen viikon päästä vapautettavaksi, jos poliisi ei esitä lisää selvitystä vangitsemisen jatkamiselle.

Tämän vuoksi oikeus ei myöskään määrännyt vielä määräpäivää syytteen nostamiselle. Käräjäoikeus järjesti vangitsemisistunnon Pasilan poliisitalossa sunnuntaina Helsingissä. Sorainen osallistui etäyhteydellä Vantaalta poliisivankilasta pakkokeinoistuntoon asianajajansa kanssa. Hänet otettiin kiinni aiemmin viikolla. Myös tutkinnanjohto osallistui istuntoon etäyhteyden välityksellä.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista (KRP) kertoi sunnuntaina vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen STT:lle, ettei poliisi toistaiseksi tutkinnallisista syistä kommentoi tutkintaa enempää.

Olli Soraisen asianajaja Kaarle Niemi kommentoi STT:lle Soraiseen kohdistuvia rikosepäilyjä sunnuntaina tekstiviestitse.

– Hän kiistää epäilyt törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Muutoin ei asiaa kommentoida, Niemi kirjoittaa.

Ministeriö aikoo pidättää virasta

TEM kertoi sunnuntaina, että ministeriö on aloittanut virasta pidättämisen edellytyksiä koskevan virkamiehen kuulemisprosessin Soraisen rikosepäilyjen vuoksi. Ministeriö on jo lähettänyt Soraiselle kuulemiskirjeen asiasta.

TEMin henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela kertoi, että ministeriö pyrkii tekemään ratkaisunsa asiassa noin parin viikon sisällä.

– Etenemme niin ripeästi kuin se oikeusturvan ja prosessisäännösten puitteissa on mahdollista, hän sanoi.

Rikosepäilyn vuoksi ministeriö käynnisti myös sisäisen tarkastuksen, jossa selvitetään, kuinka toimivia ovat ministeriön valvonta- ja riskienhallinnan toimintatavat.

Nummelan mukaan Soraisen rikosepäily on herättänyt ministeriössä surua ja pettymystä.

– Syyttömyysolettama on tietysti voimassa, mutta jo tieto epäilystä on surullinen ja valitettava, Nummela sanoi.

Jo aiemmin viikolla, rikosepäilyn tultua ilmi ministeriö tiedotti käynnistäneensä sisäisen tarkastuksen. Tarkastuksessa selvitetään sitä, kuinka toimivia ovat ministeriön valvonta- ja riskienhallinnan toimintatavat.

– Tämän viikon uutiset TEMin virkamieheen kohdistuvasta rikosepäilystä ovat järkyttäneet. Pidän tärkeänä, että poliisin työlle annetaan työrauha, työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi Twitterissä lauantaina.

STT julkaisee Soraisen nimen jo esitutkintavaiheessa hänen yhteiskunnallisen asemansa vuoksi.

Liittyy marjanpoimijoiden ihmiskauppatutkintaan

Soraisen rikosepäily liittyy tutkintaan, jossa marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi.

– Esitutkinnassa epäillään, että lahjusten avulla on saatu merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa, tutkinnanjohtaja Mäntyniemi kertoi poliisin tiedotteessa aiemmin tällä viikolla.

Poliisin on annettava lisäselvitystä rikosepäilyistä viikon kuluessa.
Poliisin on annettava lisäselvitystä rikosepäilyistä viikon kuluessa.
Kuva: Jussi Leinonen

Lahjus- ja virkarikoksista epäilty Sorainen on muun muassa johtanut neuvottelukuntaa, jonka tehtävänä on ollut vahvistaa ihmiskaupan ehkäisyä Suomessa. Helsingin Sanomat on puolestaan kertonut, että Sorainen oli mukana valmistelemassa lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena oli parantaa marjanpoimijoiden oloja.

Kahta epäillään törkeästä ihmiskaupasta

Ihmiskauppatutkinta keskittyy lappilaiseen marjanhankintayritykseen sekä yritykseen, joka on rekrytoinut Thaimaasta marjanpoimijoita Suomeen. Poliisin mukaan Suomessa työskennelleiden marjanpoimijoiden epäillään joutuneen vuosina 2020–2022 ihmiskaupan uhreiksi. Juttua tutkivat keskusrikospoliisi, Helsingin poliisi ja Rajavartiolaitos.

Tutkinnassa on aiemmin vangittu kaksi ihmistä, ja tutkinnan aikana heitä koskeva rikosepäily muuttui ihmiskaupasta törkeäksi ihmiskaupaksi. Vangituista toinen on Polarica Marjahankinnan toimitusjohtaja Jukka Kristo. Polarica Marjahankinnan aiemmin lokakuussa lähettämän tiedotteen mukaan Kristo on kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

– Yhtiö on asianmukaisesti suorittanut kaikki lainsäädäntöön, viranomaisvaatimuksiin ja sopimuskumppaneihin liittyvät velvoitteensa kaikessa toiminnassaan, tiedotteessa todetaan.

Lue myös: Po­la­ri­can ja mi­nis­te­riön vakavat ri­kos­epäi­lyt osuvat suoraan mar­ja­bis­nek­sen sy­dä­meen – ­ko­ko­sim­me yhteen mitä epäi­lyis­tä ja niiden taus­tois­ta tie­de­tään

Lisätty tieto työ- ja elinkeinoministeriön aloittamasta virasta pidättämistä koskevasta selvityksestä kello 12.48.

Lisätty Kaarle Niemen tekstiviestitse antama kommentti kello 15.25.

Lisätty TEMin henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummelan kommentti kello 17.01.