Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hel­po­te­taan yri­tys­tont­tien saa­mis­ta – Oulun kau­pun­ki tulee hyö­ty­mään yri­tyk­sis­tä, vaikka tontin hinta olisi ni­mel­li­nen

Autosta katsoen Lentokentäntien varsi näyttää karulta. Se on lähes rakentamatonta Vihiluodon ja Kaakkurin välillä, kun tie kulkee Oulun kaupungin puolella. Kempeleen kunnan puolella asia on toisin – elinvoimaisempi virkeine yrityksineen. Kempeleessä tämä vilkasliikenteinen tienvarsi on osattu hyödyntää hienolla tavalla. Tämä laatukäytävähän on esiintynyt maakuntakaavassa jo vuosikymmeniä. Missä viipyy Oulun puoleinen rakentaminen?

Lentokenttä ympäristöineen sekä sisään- ja ulostuloväylineen on Oululle mahdollisuus, jota ei ole jokaisella kaupungilla. On surullista todeta, että Oulussa on joko tahallisesti tai tahtomatta unohdettu tämä mahdollisuus, ja kaikki energia on valjastettu vanhan keskustan kehittämistä silmällä pitäen. Tärkeä asia sekin, mutta on syytä muistaa, että elinvoimainen ja vetovoimainen seutukunta kehittää itsestään myös vanhaa keskustaa.