Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Har­taan­se­län ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­jak­si Hoi­jak­ka: Tuk­ki­saa­res­ta yh­tei­nen ke­sä­mök­ki­saa­ri ja kau­pun­gin vanhaan va­rik­ko­ra­ken­nuk­seen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia

Vuoden 2025 asuntomessut sijoittuvat Hartaanselän alueelle. Nyt valittiin Hartaanselänrannan arkkitehtuurikilpailun voittaja.

Hoijakka-työssä vanhan varikkorakennuksen viereen nousee torni, johon tulee opiskelija-asumista ja hotelli.
Hoijakka-työssä vanhan varikkorakennuksen viereen nousee torni, johon tulee opiskelija-asumista ja hotelli.
Kuva: Muuan Oy

Hoijakka-niminen työ on valittu Hartaanselänrannan arkkitehtikilpailun voittajaksi, kertoo Oulun kaupunki. Alueella järjestetään asuntomessut vuonna 2025.

Voittotyössä Hartaanselänranta on jaettu neljään eri luontoiseen alueeseen. Materiaalina on käytetty tiiltä ja puuta. Alue laskee luontevasti kohti rantaa.

Varikon vanha korjaamorakennus on keskeisessä roolissa alueella. Se on tarkoitettu kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muuhun yhteisölliseen elämään. Varikon kylkeen sijoittuu torni, johon tulee opiskelija-asumista ja hotelli.

Hoijakassa Hartaanselän itäpuolella kaupunkirakenne muodostuu kerrostalo- ja townhouse-kortteleista. Mittakaava pienenee ja ympäristö muuttuu puistomaisemmaksi, kun siirrytään kohti etelää.

Tukkisaaresta on luotu alueen ja kaupunkilaisten yhteinen kesämökkisaari. Saaren pohjoispäässä lähelle rantaa rakennetaan Suistovilla-pienkerrostaloja. Rannan tuntumaan jää kuitenkin julkinen kulkureitti.

Hartaanselän länsipuolella kaupunkirakenteen mittakaava on pienempää. Pohjoisosassa on kaupunkimaisia kortteleja ja eteläosassa kokeellisten pientalojen alue.

Hoijakka-työstä on vastanut Muuan Oy yhdessä Nomaji maisema-arkkitehtien, WSP Finland Oy:n, Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n, infrakonsultointi Henry Lindgrénin sekä Ethica Oy:n kanssa.

Muuan Oy on helsinkiläinen suunnittelutoimisto, jonka arkkitehdit ovat valmistuneet Oulusta. Kaupungista myös lähtöisin oleva arkkitehti SAFA Tuulikki Tanska kertoi keskiviikon palkitsemistilaisuudessa, että tehtävä oli suunnittelijoilleen innostava.

– Kysymyksessä on sellainen alue, jota harvoin pääsee suunnittelemaan. Suisto ja joenranta-alue ovat tärkeitä virkistysalueita, ja samalla ollaan hyvin lähellä keskustaa ja palveluja.

Tuomaristo totesi arviossaan, että rakenteellisesti käsitellyn rannan osuus on pidetty Hoijakassa napakkana ja sijoitettu oikein. Se ulottuu molemmilla rannoilla Hietasaaren sillalta Vaakunakylän venesataman tienoille suunnitellulle uudelle kevyen liikenteen sillalle.

Muu osa rannoista on säilytetty puistomaisina tai luonnontilaisina, mutta niille on ideoitu tukkipolun, vesiperiskoopin, kalastuspaalujen ja oleskelulaiturien kaltaisia pienimuotoisia virkistyspaikkoja.

– Lähtökohtanamme oli, että rakentaminen tuo esiin suiston luontoarvoja eikä piilota niitä, Tanska tiivisti.

Kunniamaininta ”Pietarin kalansaalis” -työlle

Tuomaristo antoi lisäksi kunniamaininnan ehdotukselle "Pietarin kalansaalis". Sen tekijöitä ovat Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy yhteistyökumppaninaan Ramboll Finland Oy 

Tuomariston mukaan ehdotuksessa oli käsitelty Hartaanselän länsipuolta ansiokkaasti ja oikeansuuntaisesti. Pohjoisosaan on luotu pienimittakaavaista kaupunkirakennetta, joka keventyy ja madaltuu etelän suuntaan ja muuttuu hyötyviljely- ja metsäleikkialueen kautta luonnontilaiseksi metsiköksi. Ehdotuksessa myös kunnioitaan alueen luontoarvoja.

Hartaanselänrannan ideakilpailun järjestivät Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Vuoden 2025 Asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle.

Alueesta halutaan rakentaa korkeatasoinen, terveellinen, virikkeitä antava sekä kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö. Ideakilpailussa esitettyjä ratkaisuja käytetään pohjana alueen asemakaavan laatimiselle. 

Ideakilpailuun osallistui 30 arkkitehtitoimistoa. Ehdotuksissa rakentamisen painopiste sijoittui Hartaanselän itäpuolelle. Parhaat ehdotukset loivat sinne kokonaisuuden, jossa hyödynnetään Varikon vanhoja rakennuksia. Toisaalta ehdotukset tarjosivat malleja luonnonläheiseen asumiseen, joissa jokisuiston luontoarvot säilytetään.

Katso kuvia kilpailuun osallistuneista töistä.

Lisätty Pietarin kalansaalis -työn tekijät 18.12. kello 13.22.