Kalevan kisat: Oulun Py­rin­nön Laura Loponen aitoi SM-prons­sil­le

Terveys: Iho­syö­vis­tä va­ka­vim­man me­la­noo­man esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta ennuste on pa­ran­tu­nut

Hannu Kai­la­jär­ven Win­ca­pi­ta-tuo­mio koveni - vuosi lisää van­keut­ta

Helsingin hovioikeus on koventanut sijoitusklubi WinCapitan perustajan Hannu Kailajärven rikostuomiota.

Video: Keskusrikospoliisin esitutkintamateriaali

Helsingin hovioikeus on koventanut sijoitusklubi WinCapitan perustajan Hannu Kailajärven saamaa rikostuomiota.

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi Kailajärven joulukuussa 2011 neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä petoksesta.

Hovioikeus on tänään korottanut tuomion viideksi vuodeksi vankeutta. Se määräsi, että Kailajärvi on vangittava välittömästi.

Hovioikeuden mielestä Kailajärvi on syyllinen sekä törkeään petokseen että rahankeräysrikokseen. Se laskee, että rahankeräysrikoksen avulla kerättiin tuhansilta ihmisiltä noin 93 miljoonaa euroa vuosina 2006-2008.

Hovioikeus on korottanut myös Kailajärven entisen naisystävän saamaan tuomiota.

Käräjäoikeus tuomitsi naisen yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen avunannosta törkeään petokseen.

Hovioikeus kovensi tuomion yhdeksi vuodeksi kolmeksi kuukaudeksi ehdotonta vankeutta. Tuomioistuimen mielestä nainen on syyllinen sekä avunantoon törkeään petokseen että avunantoon rahankeräysrikokseen.

Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Mika Appelsinon tyytyväinen hovioikeuden ratkaisuun.

”Erehdytti suunnitelmallisesti ja tarkoituksellisesti”

Hovioikeuden mukaan Kailajärvi on toiminut täysin suunnitelmallisesti ja tarkoituksellisesti erehdyttäessään tuhansia henkilöitä ja aiheuttaessaan heille vahinkoa.

”Asiassa esitettyä selvitystä kokonaisuutena tarkasteltaessa ei voi päätyä muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että Kailajärvi on yksin käyttänyt tosiasiallista määräysvaltaa klubissa, jonka toiminnan hän oli myös yksin lopettanut 7.3.2008”, se toteaa.

Hovioikeudessa todettiin riidattomaksi, ettei WinCapita todellisuudessa harjoittanut voitollista vedonlyöntiä tai voitollista valuuttakauppaa omilla tai jäsentensä varoilla.

Hovioikeuden mukaan näistä seikoista on annettu erehdyttävä kuva klubin nettisivuilla ja jäsenistölle toimitetuissa sähköpostiviesteissä. Tuomioistuimen mielestä erehdyttävää kuvaa ylläpidettiin koko WinCapitan toiminnan ajan.

”Klubin toiminnassa on ollut tosiasiassa kysymys siitä, että kaikki tulot ja maksetut tuotot olivat kertyneet klubiin liittyneiden jäsenten maksuista ja että Kailajärven laatimien laskenta- ja tuotonjakosääntöjen perusteella kertyneitä varoja oli jaettu ja tilitetty takaisin jäsenille. Kysymys ei ollut todellisesta sijoitustoiminnasta”, hovioikeus toteaa.

”Kailajärvi on pannut toimeen rahankeräyksen pyramidipelin muodossa, kun jäsenten ansaintamahdollisuudet ovat muodostuneet vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyneet jäsenet ovat maksaneet osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina klubille”, se jatkaa.