Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

Hal­li­tus puskee nyt vauhtia te­räs­yh­tiö SSAB:n tuo­tan­non muu­tok­siin epä­ta­val­li­sin keinoin

Teräsyhtiö SSAB on yhtäkkiä sekä Suomen ja Ruotsin valtioiden erityisen kiinnostuksen kohde. Yhtiön halutaan muuttavan tuotantonsa mahdollisimman nopeasti fossiilittomaksi. Jaloihin tavoitteisiin pyrkivässä poliittisessa operoinnissa on ongelmia.

Marinin hallitus teki viime viikolla yllättävän osakejärjestelyn, joka liittyy Raahessakin terästä tekevään pörssiyhtiö SSAB:hen. Suomen valtiolla on yhtiössä kahdeksan prosentin ääniosuus.

Kun valtion omistus oli aiemmin sijoitusyhtiö Solidiumissa, nyt se siirrettiin suoraan valtioneuvoston kansliaan – poliittisen ohjauksen kannalta lyhyeen liekaan.